Příčné odvodnění Písečná II.

vložil Buřík Aleš » 14. 9. 2019, 12:22

Dobrý den, před 3 měsíci jsem vás žádal o opravu příčného odvodnění na Písečné. Odpověděli jste: Víme o tom, máme zpracovaný projekt i rozpočet, může být opraveno co v nejkratším čase. Dodnes se však nezačalo. Je to velmi nepříjemné, protože rám je čím dál tím víc uvolněný a velmi hlasitě "klape" a budí v noci lidi. Opravdu není možné odvodnění opravit? Nevím jestli by přečkalo zimu.


Ondřej Požár, 18. 9. 2019, 08:31

Vážený pane Buříku,

v červnu Vám bylo sděleno, že je nachystaný projekt i rozpočet opravy, to znamená, že odbor komunální údržby měl všechny podklady k tomu, aby mohl dále připravovat opravu. Na základě toho muselo být požádáno o schválení rozpočtového opatření, aby na uvedenou opravu byly finanční prostředky. Rozpočtové opatření schvalovalo zastupitelstvo města 10. září 2019. Teprve poté může odbor komunální údržby zadat opravu k realizaci, neboť bez krytí opravy finančními prostředky není možné ani práci objednat. K samotné opravě též musí být vydáno rozhodnutí Silničního správního úřadu ve věci zvláštního užívání komunikace a přechodného dopravního značení s vyjádřením všech dotčených orgánů. V těchto věcech v současné době běží správní řízení. Samotná realizace je tak stanovena v termínu od 14. října.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h