Oprava silnice namísto chodníků

vložil Roman Sevcik » 29. 6. 2020, 19:29

Blansko za posledních pár let doslova kvete novými chodníky. Rozumím tomu, ze tato aktivita jde nejrychleji vidět, možná ani nebude nejdražší, ale může vedení města investovat i do silnic, které má ve správě? Napr. celý tah Seifertovy ulice, a především ta část od hasicky až po kruháč na Sever, by zasloužil nový povrch. Můžete prosím rozepsat předpokládaný plán oprav v režii města? Věřím, ze kdyby ve vaši režii byla oprava kruhace u Macochy, nepřipustilI byste jako naši zástupci opravu 2mesice


Pavla Komárková, 30. 6. 2020, 13:44

Vážený pane Ševčíku,

v letošním roce probíhají opravy povrchů komunikací na Starém Blansku v ulicích Hořická a Pod Strání, na ně naváže velká rekonstrukce ulice Brněnská, všechny rekonstrukce zde navazují na práce síťařů. Chystáme také větší opravu na ulici Rožmitálova od křižovatky s ulicí Seifertova před bývalou hasičkou až po příčný pás na nám. Republiky, i zde práce naváží na opravu vodovodu a kanalizace, která je naplánovaná na ulici Rožmitálova. V souvislosti s rekonstrukcí ulice Seifertovy je vydané stavební povolení na přeložku Březovského vodovodu, do dokončení prací na vodovodu zde není možné pracovat na finální opravě povrchů a budou se řešit pouze nejnutnější vysprávky. Bohužel opravy kruhového objezdu bohužel potrvají skutečně dva měsíce, je to dáno technologií zrání betonu a nutností zachovat průjezd alespoň v jednom směru. Vybourat stávající kostky a položit a zaspárovat nové, to je skutečně záležitost zhruba na jeden týden, podle zástupce zhotovitele z firmy IMOS je ale poté technologicky nutné nechat vyzrát beton alespoň cca tři týdny, tak, aby byla jistota, že za pár let nebude opět potřeba provádět opravu. Opravy každé poloviny kruhového objezdu tak zaberou měsíc, při nutnosti zachovat jednosměrný průjezd pak v součtu dva měsíce. Jde o silnici II. třídy, patří tedy Jihomoravskému kraji, původní stavební práce proto reklamuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, zhotovitelem je firma IMOS.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h