Proč stále sečete trávu Palackého, Čelakovského?

vložil Ťažká » 3. 6. 2020, 15:58

Prosím o odložení sečení trávy mezi bytovkami? Bylo by dobré, kdyby se nechala tráva a polní kytky vykvést, vysemenit a tím omladit trávník – pokud opět "naběhnou inteligentní sekáči", za nějaký čas zde nebude tráva, ale samý mech a vyprahlá pustina. Jelikož stejným způsobem každé jaro bezmyšlenkovitě "plundrují" i místní keře a stromy, dávám na zvážení zajistit dendrologický posudek a zahradního architekta-mnoho studentů Mendelovy univerzity by se jistě rádo angažovalo. Stačí zaslat požadavek.


Pavla Komárková, 17. 6. 2020, 10:22

Vážená paní Ťažká,

v této lokalitě je sečení nastaveno pouze čtyřikrát ročně. Pokos probíhá vždy v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách a výšce travního porostu. Sečení příliš vysoké trávy bohužel nedovolí stávající technika. Ponechání trávníků bez údržby navíc vyvolává řadu protestů zejména alergiků a veřejnosti, která se v intravilánu obává častého výskytu klíšťat. Stromy a keře jsou upravovány standardně dle požadavků na péči o zeleň, k radikálnějším ořezům dochází zejména v místech poblíž komunikací a křižovatek, kde je nutné zohlednit povinnost zajištění dostatečných rozhledových podmínek pro účastníky silničního provozu. S dendrologem spolupracuje město celoročně, standardně si vyžaduje posudky zejména v souvislosti s posouzením zdravotního stavu konkrétních dřevin. Podnětům pro úpravu konkrétních lokalit se ale samozřejmě nebráníme.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h