Efektivita dopravního odboru

vložil Marek Svoboda » 15. 7. 2020, 09:40

Dobrý den, jaké jsou prosím plánované kroky k zefektivnění práce dopravního odboru? Rezervace je tak na měsíc dopředu a v kdykoliv jsem zde potřeboval něco vyřídit, ze tří přepážek je aktivní pouze jedna. Naposledy jsem si vzal dovolenou, abych přepsal vozidlo a za celý den od půl deváté jsem se nedostal na řadu. Přijde Vám to na region Blanenska normální a v pořádku?


Pavla Komárková, 20. 7. 2020, 15:14

Vážený pane Svobodo,

oddělení dopravně správních agend Odboru vnitřních věcí rozšířilo během nouzového stavu možnost elektronického objednání ze dvou na čtyři dny v týdnu, objednat se tak lze nově nejen na pondělí a středu, ale nově na pondělí, úterý, středu a pátek. Toto jsme ponechali i po ukončení nouzového stavu, tak, abychom zvýšili možnost objednání se na konkrétní datum a čas. Bohužel takto nastavený objednávkový systém, který zaručí komplexní vyřízení požadavku na místě, je atraktivní pro žadatele ze širokého okolí i z jiných regionů mimo území obce s rozšířenou působností Blansko, kteří tvoří minimálně třetinu klientů. Tím se možnost nalezení dostatečného počtu vhodných termínů komplikuje. Byť spolu s tím samozřejmě existuje možnost pro ty, kteří fyzicky přijdou bez objednání předem a po příchodu si ve vyvolávacím systému odeberou lísteček s pořadovým číslem. Je také pravda, že v červnu jsme se potýkali s nedostatkem pracovníků na přepážkách z důvodu nemocí a jedné dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na to se snažíme reagovat tak, že požadavky operativně řeší i pracovníci z jiných úseků (např. technici). Bohužel, práce na registru vozidel a obsluha systému je vázána na zákonem požadovaná školení a oprávnění a dlouhodobě nemocné pracovníky nelze nahradit jakýmkoliv zaměstnancem městského úřadu. I proto se nyní školí další pracovnice, která by obsluhu přepážek na registru vozidel mohla posílit. Mrzí nás, že se nedaří nabídnout více termínů, dlouhodobou pracovní neschopnost ale neovlivníme. Standardně ale bývá volný termín pro on-line objednání v řádu dvou až tří týdnů. V uplynulých dnech jsme také upravili vyvolávací systém tak, aby nabídl pořadové číslo vyššímu počtu příchozích a ti tak měli hned ráno zaručeno, že se v daný den dostanou na řadu.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h