Zrušení záměru obchodního centra Skleníky-II

vložil Ignác » 26. 8. 2020, 22:32

Děkuji za předchozí odpověď. 3 doplňující dotazy, o jejichž zodpovězení prosím před jednáním zastupitelstva (alespoň pár dnů): umožňuje současná smlouva své ukončení (vypovězení městem) z důvodu nedodržení termínů bez sankcí pro město?budou zveřejněny materiály pro zastupitelstvo k tomuto bodu v celém svém rozsahu v dostatečném předstihu na webu města?Kupní cena stanovená před léty je dávno překonána – nedochází k porušení zákona? Děkuji za VĚCNÉ odpovědi na položené dotazy v přiměřené lhůtě.


Pavla Komárková, 8. 9. 2020, 15:10

Vážený pane Ignáci,

současná smlouva umožňuje ukončení a nejsou v ní stanoveny sankce v podobě například smluvních pokut. Na druhou stranu by ale po odstoupení od smlouvy muselo dojít k majetkoprávnímu vypořádáním staveb ZERY Rájec, které už jsou ve vlastnictví MS Blanenské, apod. Právní moci už nabylo územní rozhodnutí, M.S. Blanenská také na Stavební úřad Městského úřadu Blansko podala záměr demoličních prací na odstranění skleníků. Naplnění ostatních závazků sjednaných ve smlouvě se v této souvislosti jeví jako nanejvýš pravděpodobné. Případné soudní spory, které lze při jednostranném vypovězení smlouvy očekávat, by ukončení aktuálního neutěšeného stavu a potenciální využití území zřejmě časově oddálily na neurčito. Zejména za situace, kdy město bude vlastníkem pozemků, ale M.S. Blanenská bude vlastníkem na pozemku postavených budov a vlastníkem platného územního rozhodnutí na přestavbu celého území. Vše je ale v kompetenci Zastupitelstva města Blanska. Materiály, které zastupitelům mají sloužit jako podklad pro rozhodování, byly zveřejněny na webu města Blanska týden před konáním ZMB. V souvislosti s kupní cenou, která byla při podpisu smlouvy stanovena na základě znaleckého posudku, dle našeho názoru k porušení zákona nedochází. Pouze cena samotná neurčuje to, zda se město chová s péčí řádného hospodáře, je třeba zohlednit i další okolnosti. V tomto případě například veřejný přínos, který spatřujeme především ve zhodnocení části městských pozemků (na nichž má vzniknout nový městský park), zlepšení plynulosti dopravní situace v území (kruhová křižovatka Poříčí x Na Řadech), úpravě koryta řeky Svitavy (ochrana před záplavami), vzniku nových pracovních míst, zvýšení nákupního komfortu občanů, atd.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h