Práce u silnice

vložil Petr Svoboda » 23. 8. 2020, 19:38

V poslední době se objevily jámy na úseku podél silnice od odbočky na Klepačov po odbočku na Olomučany. Je možné, že začala stavby cyklostezky nebo jde o něco jiného?


Pavla Komárková, 27. 8. 2020, 15:40

Vážený pane Svobodo,

stavební práce v blízkosti silnice II/379 poblíž odbočky na Olomučany souvisejí s budováním nové kanalizace pro Olomučany a napojením na přečerpávací stanici a ČOV v Blansku. Jde o projekt Svazku vodovodů a kanalizací města a obcí.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h