Přijetí dítěte do NEspádové MŠ

vložil M. M. » 13. 9. 2020, 20:32

Dobrý den, mám 2 dotazy k MŠ: 1.Uvědomuji si a akceptuji, že děti do MŠ v Blansku jsou přijímány podle tzv. spádovosti, která souvisí s trvalým bydlištěm. Určitě je ale možné, podat přihlášku do MŠ nejen spádové, ale právě i nespádové, pokud je volná kapacita, mohou dítě přijmout. Zajímalo by mě, kolik takových nespádových dětí bylo letos přijato do MŠ Údolní, Rodkovského a Divišova v Blansku. 2.Budou ve školním roce 20/21 nějaké dny otevřených dveří, kdy by bylo možné prohlédnutí MŠ? Děkuji.l


Pavla Komárková, 30. 9. 2020, 10:15

Vážený tazateli,

ano, přihlášku je možné podat i do nespádové MŠ. Obecně platí, že jistota přijetí je pouze pokud má dítě podanou přihlášku do spádové MŠ a ke dni 31. 8. příslušného kalendářního roku, kdy jde k zápisu, dovrší věku minimálně tří let. V takovém případě bude dítě přijato přednostně do spádové MŠ, nebo mu město zajistí místo v jiné MŠ. Letos byly v rámci zápisu v květnu 2020 v:

MŠ Divišova – přijaty pouze děti ze spádové oblasti

MŠ Údolní – přijaty pouze děti ze spádové oblasti

MŠ Rodkovského – bylo přijato i 25 dětí mimo spádovou oblast

Dny otevřených dveří si každá MŠ organizuje sama, je potřeba sledovat jejich webové stránky, informaci se pokusíme zprostředkovat také na webu města případně ve Zpravodaji.

Mgr. et Mgr Petra Skotáková,
vedoucí Odboru správy a rozvoje města

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h