Svoz nebezpečných odpadů – elektrospotřebiče

vložil Josef Pejchal » 30. 8. 2020, 10:11

V článku ohlašujícím svoz popisujete "Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů..." O dvě věty dále se píše " Svoz zpětných odběrů elektrozařízení není zajišťován ve svozu nebezpečných odpadů; jedná se o televizory, ledničky, mrazničky atd." Jak to tedy je? Je možné odevzdat lednici, nebo si musím sehnat odvoz do sběrného dvora? Odkaz : https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-spravy-rozvoje/kom-nebezpecne-odpady#obsah


Pavla Komárková, 30. 9. 2020, 11:11

Vážený pane Pejchale,

v případě televizorů, ledniček či mrazniček je opravdu třeba si zajistit odvoz do střediska sběrného odpadu, kde lze tyto elektrospotřebiče zdarma odložit. Návod, jak lze ekologicky nakládat s elektrospotřebiči nabízíme například na webu města Blanska v sekci oddělení komunální údržby a pozemků.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h