Revitalizace Palava

vložil Kateřina Kalová » 16. 1. 2022, 16:03

Dobrý den, v rozpočtu města na rok 2022 je naplánována investice 10mil Kč na revitalizaci rekreační oblasti Palava. Chtěla bych se zeptat: 1) je již hotový plán/mapa oblasti po revitalizaci a kde je možné do neho nahlédnout? 2) jaké investice jsou plánovany na tento rok? 3) na které měsíce je revitalizace plánovana? Děkuji, Kalová


Pavla Komárková, 11. 2. 2022, 09:53

Vážená paní Kalová,

v letošním roce jsou v rekreační oblasti Palava plánované drobnější akce jako je výsadba zeleně, doplnění herních prvků, laviček a dalšího mobiliáře. Vše vychází z krajinářské koncepce přehrady, kterou zpracovali studenti Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno na základě ankety mezi obyvateli Blanska. Významnější a složitější prvky a úpravy lokality (vybudování zpevněných ploch pro pěší, úpravy budov, úpravy břehů atp.) by měl obsahovat detailní projekt revitalizace rekreační oblasti. Ten by měl zpracovat projektant v následujících měsících. Město nyní připravuje opakované výběrové řízení na tohoto projektanta, vypsané bude v nejbližších dnech. V rozpočtu je na revitalizaci Palavy letos vyčleněno 10 milionů korun. Reálný objem finančních prostředků ale bude záviset až na tom, zda se podaří realizovat pouze výše zmíněný předstupeň celkové revitalizace (zeleň, mobiliář), nebo se podaří zahájit první část úprav vycházejících z nového projektu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h