dopravní značení

vložil Dušan » 26. 8. 2022, 13:20

Dobrý den, U nově opraveného parkoviště na nám. Republiky , jsem si povšiml "menšího" nedopatření v dopravním značení. Před vjezdem na nově opravené parkoviště ve směru od budovy MÚ Blansko je umístěna DZ B2-zákaz vjezdu všech vozidel. Tudíž se domnívám, že vozidla, která by chtěla odbočit na parkoviště z daného směru se dopustí přestupku-byť je to jen cca 2m. V opačném případě by se musela vozidla otočit a najíždět na parkoviště z opačného směru , tedy od nám. Svobody. Nebo je to záměrně !?


Pavla Komárková, 3. 10. 2022, 14:53

Vážený pane tazateli,

nově zrevitalizované parkoviště na náměstí Republiky, které navazuje na Poduklí, je zbudované jako jednosměrné. Vozidla by na něj tedy měla najíždět pouze vjezdem umístěným blíže k budově městského úřadu na náměstí Republiky 1. Spojnice parkoviště s komunikací, která se nachází vedle prostranství Poduklí poblíž současné kavárny na má sloužit pouze jako výjezd. Proto je ve směru od budovy MěÚ Blansko (od kruhového objezdu u centra Ježek) v místě za prvním vjezdem na parkoviště umístěna dopravní značka B2-zákaz vjezdu všech vozidel (v jednom směru), aby řidiči nepokračovali dále ve směru ke knihovně. Podobně je tato dopravní značka umístěna také na výjezdu z parkoviště u Poduklí, aby tudy nevjížděli motoristé, kteří na náměstí přijíždějí ve směru od knihovny z Rožmitálovy ulice.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h