umísťování klientů v seniorcentru

vložil Miroslav Kolář » 6. 9. 2022, 09:02

zdravím,mám 4 známé kolem 90let.,nechodící,s alzh. a po mrtvici,z BK a všichni mají v BK rodinu.Do seniorcentra se dostali jen ti,jejichž rodina dala tučný sponz.dar a nebo zde mají zaměstnaného člena rodiny,Paradoxně mají z těch 4 nejlepší zdr.stav..Takže,podle jakého klíče a kdo rozhoduje o umístění a kde je možné zamítnutí umístění napadnout a odvolat se?Děkuji.MK


Pavla Komárková, 21. 9. 2022, 11:52

Vážený pane Koláři,

SENIOR centrum Blansko je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, město Blansko, na které jste se obrátil, není zřizovatelem a nijak nezasahuje do způsobu umisťování klientů, natož aby jej mohlo ovlivnit. Pro umisťování klientů jsou nastavena jasně daná pravidla. Dle vyjádření vedoucí úseku sociální péče SENIOR centra Blansko se proces přijímání nových uživatelů do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem řídí dokumentem Standard kvality sociálních služeb č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu a příslušnými metodickými pokyny. Konkrétní rozhodnutí o přijetí uživatele se řídí pracovním postupem – Přijetí uživatele do zařízení. V případě uvolnění místa jsou vždy porovnány a posuzovány urgentní žádosti v aktuální evidenci žadatelů, v nichž se projeví i vámi uváděné skutečnosti. Sociální pracovnice, která zodpovídá za aktualizaci těchto žádostí, vždy telefonicky, případně i formou mimořádného sociálního šetření, ověřuje veškeré údaje, které jsou rozhodné pro posouzení naléhavosti žádosti. Na základě všech podkladů poté o přijetí nového uživatele rozhoduje komise. O rozhodnutí o přijetí informuje sociální pracovnice neprodleně budoucího uživatele a jeho rodinné příslušníky obvykle telefonicky. Společně dohodnou také možný den přijetí a termín přednástupního jednání. Sponzorské dary v posuzovaných kritériích rozhodně nejsou, nijak neovlivňují rychlost přijetí. Sponzorský dar dokonce není možné přijmout před umístěním ani vzápětí po umístění nového uživatele, lze jej poskytnout nejdříve po uplynutí tříměsíční adaptační doby od přijetí nového uživatele, v návaznosti na to, zda je uživatel (případně jeho rodina) s péčí spokojen.

Pokud nejste s rozhodnutím o neumístění spokojen nebo byste uvítal doplňující informace, obraťte se prosím přímo na vedoucí úseku sociální péče SENIOR centra Blansko paní Martinu Hynkovou, tel.: 607085579, e-mail: hynkova.martina@ddblansko.cz.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h