Práce místostarostky

vložil Vysoký » 30. 8. 2023, 19:37

Chtěl bych se zeptat, kdy poslankyně a místostarostka pracuje pro město? Když se jí schvaloval nehorázný plat, tak se tam afektovaně čílila, co to je málem za drzost jí to upírat a jak ona bude dělat pro město a o víkendech a kolik udělá práce. Teď, když se podívám co ukazuje veřenosti, tak je to o víkendu samý výlet, pohoda, odpočinek, vnoučata a podobně. Z uvedeného je tedy patrno, že o víkendu pro město rozhodně nepracuje. A práci také nikde nevidím.


Pavla Komárková, 11. 9. 2023, 19:04

Vážený pane Vysoký,

jak jsme již v minulosti na toto téma odpovídali, výkon veřejné funkce uvolněného či neuvolněného člena zastupitelstva je vykonáván po dobu trvání funkčního období. Výkon funkce starosty nebo místostarosty/ky není limitovaný klasickou týdenní pracovní dobou stanovenou podle zákoníku práce ani vykazováním přesčasů kvůli práci mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech. Paní místostarostka má ve své gesci sociální záležitosti, školství, úsek pozemků, občanské aktivity či Nemocnici Blansko a záležitosti s nimi spojené.  Práci pro město a své agendě se věnuje denně, v době pokročilých technologií a vzdálených přístupů to ovšem neznamená, že musí nepřetržitě trávit pracovní dobu ve své kanceláři na radnici, neznamená to ani, že nemá žádný volný čas, který by mohla strávit se svými blízkými. Pokud Vás zajímá detailněji, čemu konkrétně se paní místostartostka věnuje, jste zván na setkání přímo na radnici. Schůzku si můžete sjednat telefonicky či e-mailem (516 775 181 , drazilova@blansko.cz), paní místostarostka je připravena Vám Vaše dotazy zodpovědět osobně.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h