Potřebuji pomoc / Мені потрібна допомога

Co dělat po příjezdu / Що робити після прибуття

Pátrací služba/Cлужба розшуку

Info Ukrajina/Інфо Україна

Změna pobytu/Зміна місця проживання

Ohlášení změn/Повідомлення про зміни

Volání pro Ukrajince/Телефонна лінія для українців

Informace Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny (v ukrajinštině)/Інформація МВС для громадян України (українською мовою)

Informace pro Ukrajince a pro lidi, kteří jim mohou nabídnout pomoc / Інформація для українців та людей, які можуть запропонувати їм допомогу

Speciální telefonní linka města Blanska pro lidí prchající z Ukrajiny, kteří hledají akutní pomoc / Спеціальна телефонна лінія в місті Бланско для людей, які втікають з України та шукають екстреної допомоги: 725 112 566, e-mail: pomocukrajine@blansko.cz

Pomoc ukrajinským uprchlíkům (rozcestník JMK) /Допомога українським біженцям (Південно-Моравський вказівник

Sociální pracovnice Městského úřadu Blansko vám zdarma nabízejí/Соціальні працівники муніципалітету Бланско пропонують вам безкоштовно

Krizová pomoc Oblastní charity Blansko pro Ukrajince/Кризова допомога регіональної благодійної організації Бланско для українців

Матеріал для біженців

Церковне богослужіння

Zdravotní péče/Охорона здоров'я

Вam потрібен лікар? (UA)

Вam нужен врач? (RU)

Potřebujete lékaře? (CZ)

Радник пацієнта (UA)

Важлива інформація про медичне страхування для біженців з України

Informace Nemocnice Blansko o zdravotní péči pro Ukrajince / Інформація про медичне обслуговування українців Блансько

Pro těhotné/Для вагітних

Nonstop Linka důvěry Oblastní Charity Blansko/Безперервна гаряча лінія регіональної благодійної організації Бланско: 516 410 668, 737 234 078

Krizová linka pro Ukrajince/Кризова лінія для українців

Jak mohou rodiče pomoci svým dětem/Як батьки можуть допомогти своїм дітям

Psychologická podpora

Kurzy českého jazyka/Курси чеської мови

Курс чеської мови

Курс чеської мови

Česko-ukrajinský a ukrajinsko-český slovník/Чесько-український та українсько-чеський словник

Obrázkový slovník pro děti z Ukrajiny/Словник малюнків для дітей з України

Zaměstnání/Працевлаштування

Pomoc Úřadu práce ČR pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele / Допомога Бюро праці Чеської Республіки громадянам України та їх роботодавцям

Školství/Освіти

Výsledek zápisu do mateřských škol / Результат зарахування до дитячих садків

Oznámení termínu zvláštního zápisu do MŠ/Оголошення про дату спеціального зарахування до дитячого садка

Podpora Ministerstva školství v době válečného konfliktu na Ukrajině – Pro Ukrajince/Для українців

On-line výuka v ukrajinštině/Всеукраїнський розклад

O českém školství obecně/Про чеську освіту загало

O předškolním vzdělávání/Дошкільну освіту

Vzdělávání na základní škole/Початкову шкільну освіту

Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami/Oсвіту людей з особливими освітніми потребами

Sociálně právní ochrana dětí/Соціально-правовий захист дітей

Postup v případě, že z Ukrajiny přicestuje dítě mladší 18 let či dítě v doprovodu cizích osob.

Městský úřad Blansko
nám. Republiky 1316/1

Kontaktní osobou je: Mgr. Petra Ševčíková, Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel: +420 516 775 358, +420 775 859 478, e-mail: psevcikova@blansko.cz

Порядок у разі прибуття з України дитини віком до 18 років або дитини у супроводі незнайомих осіб.

Ратуша Бланско
Площа Республіки 1316/1

Контактна особа – Mgr. Петра Шевчікова, Департамент соціальних питань, Відділення соціально-правового захисту дітей, тел.: +420 516 775 358, +420 775 859 478, електронна пошта: psevcikova@blansko.cz

Ombudsman dětem z Ukrajiny (CZ), Ombudsman dětem z Ukrajiny (UA)

Pro děti/Для дітей

Adaptační kurzy pro ukrajinské děti ve věku 10-15let v Boskovicích

Пропозиція анімаційних заходів для дітей/Nabídka animačních činností pro děti

Nabídka Orla Blansko a skautů ze střediska LabyrintúПропозиція Орел Blansko і Скаутський центр Лабіринт

Nabídka Skautské středisko Fénix Blansko/Пропозиція Скаутський центр Фенікс Бланско

Nabídka kurzů DDM Blansko pro děti/Пропонуємо курси DDM Blansko для дітей

Nabídka Kultura Blansko / Пропозиція Культури Бланско

DDM Blansko

Farnost sv. Martina / Парафія св. Мартіна

Mateřské centrum Veselý Paleček / Дитячий центр веселий палечек

Společnost Podané ruce / Фонд Простягнуті руки

Práh jižní Morava / Поріг південної Моравії

Knihovna pomáhá / Бібліотека допомага

Vítejte v Muzeu Blanenska na zámku / Ласкаво просимо до музею регіону Бланско

Rádio a televize/Rадіо і телебачення

Zprávy České televize/Новини чеського телебачення 

Rádio Ukrajina/Радіо Україна 

Всеукраїнський розклад | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua)

Poznejte město Blansko

Poznejte město Blansko/Познайомтеся з містом

            aktualizováno: 12. 8. 2022, 13:04 h