Památky a zajímavosti v Blansku

Leták Kam v Blansku (památky) [PDF]

blanenský zámek
dřevěný kostelík
kostel sv. Martina
Klamova huť
správní budova firmy Ježek
radnice
Ježkův most 


                        

zámek

Zámek Blansko, Muzeum Blanenska

Renesanční zámek vznikl postupnými přestavbami gotické tvrze ze 14. století, dnes jeho vnitřní nádvoří obklopuje arkádový ochoz. V zámeckých historických interiérech najdete několik salonů s dřevěnými kazetovými stropy. V minulosti patřil rodu Gellhornů a následně Salmům, kteří ho využívali jako své letní sídlo. Pobývala zde řada významných osobností (lékař a archeolog Jindřich Wankel, spisovatel Ferdinand von Saar nebo Karolina Meineke).

V zámku sídlí Muzeum Blanenska. Muzejní expozice se zaměřují na regionální historii. Za zmínku stojí především nově zrekonstruované expozice blanenské umělecké litiny a archeologické expozice Cesta do pravěku Blanenska. Můžete se zde seznámit s hrady v okolí Blanska a objeviteli Moravského krasu. Muzeum nabízí také interaktivní expozice a zážitkové prohlídkové trasy pro rodiny s dětmi. Právě expozici Cesta do pravěku Blanenska si mohou děti projít s aplikací GeoFun, průvodcem jim bude archeolog Karel Pazourek. Vzhledem k náročnosti úkolů je aplikace doporučována dětem od 12 let.

GPS: 49°21'49.428 N, 16°38'45.426 E

Otevírací doba:
duben – říjen: Út – Ne: 10:00 – 17:00 h
listopad – březen: Út – So: 10:00 – 17:00 h

3D prohlídka zámku a interiérů Muzea Blanenska
3D prohlídka zámku a muzea

                        

dřevěný kostelík

Je jedním ze šesti dřevěných kostelíků převezených do naší republiky z Podkarpatské Rusi. Pochází z Nižného Seliště, je nejstarším kostelíkem ve stylu rusínské gotiky (sedmihradsko-marmarošský typ) v ČR a je zasvěcen sv. Paraskevě. Jeho stavba byla zahájena v roce 1601, dokončena v roce 1641 a do Blanska byl vlakem převezen v roce 1936, kde byl během tří měsíců znovu sestaven. Stavbě dominuje štíhlá čtyřboká věž se čtyřmi nárožními věžičkami, interiér kostelíka zdobí původní pravoslavné ikony.

Dnes slouží církvi Československé husitské a Českobratrské evangelické.

GPS: 49°21'41.318 N, 16°38'49.791 E

Otevírací doba:
Interiér kostela si lze prohlédnout skrze prosklené dveře nebo v rámci bohoslužeb. Zájemci o komentovanou prohlídku interiéru mohou kontaktovat průvodce pro turisty:
Martin Kopecký ‒ tel. 606 702 768


3D prohlídka interiéru kostelíka
3D prohlídka kostelíku

                        

kostel sv. Martina

kostel sv. Martina

Blanenská farnost s kostelem sv. Martina patří mezi nejstarší na Moravě. První historická zpráva pochází z roku 1136 z Letopisu kanovníka Vyšehradského. Barokní podobu dostal kostel v letech 1672‒1691. Původně zde stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem.

Ve věži kostela se nachází starobylý zvon Poledník, který je zvláštního homolovitého tvaru bez ozdob pouze s nápisem „O rex gloriae veni in pace“. Není datován, ale podle tvaru a typu písma ho lze zařadit na počátek 13. století a je tak pravděpodobně jedním z nejstarších na Moravě.

V kostele se nachází hrobka Rožmitálů a Gellhornů. V blízkosti kostela je umístěn památník Karoliny Meineke, první ženy anglického krále Viléma IV. Blanenskou etapu Karolinina života připomíná i rozárium vysázené ve tvaru iniciál jejího jména.

Ve zvonovém patře kostela je otevřena vyhlídka na město, odkud je možné obdivovat pohled na celé město Blansko a jeho okolí.

Komentované prohlídky kostela sv. Martina s vyhlídkou na město začínají v sobotu 7. května 2022.

Prohlídky věže kostela:
hlavní sezona červenec‒srpen:
úterý‒sobota: 09:00‒12:00 a 13:00‒16:00 h
neděle: 13:00‒16:00 h

mimo sezonu květen‒červen, září‒říjen:
sobota: 09:00‒12:00 a 13:00‒16:00 h
neděle: pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě

Kontakty (informace, mimořádné prohlídky apod.)
tel. 602 780 034
tel. 516 418 633
tel. 608 405 990
vezblansko@bk.cz

GPS: 49°21'36.715 N, 16°38'18.823 E

3D prohlídka farní zahrady s kostelem sv. Martina
3D prohlídka kostel sv. Martina

                        

Klamova huť

Klamovka v roce 1922

Poslední zachovaná huť blanenských železáren pochází z 19. století. Byla založena roku 1855 a nazvána podle Augusty Salmové, provdané za hraběte Jindřicha Clam-Martinice. V provozu byla v letech 1857‒1893. Od roku 1895 zde započal provoz nové slévárny. Výroba se orientovala do 20. let na komerční litinu. Od začátku 30. do 90. let sloužila jako zkušební stanice vodních turbín. Nyní je pro veřejnost uzavřena.

GPS: 49°20'40.584 N, 16°38'55.284 E

                        

správní budova bývalé firmy Ježek

tzv. zámeček – dříve správní budova Adastu

Budova pochází z let 1910‒1911. Architektonicky zajímavá stavba v tzv. windsorském stylu, inspirovaná zámkem Miramare u italského Terstu, byla postavena zakladatelem firmy K. & R. Ježek. Budova je veřejnosti nepřístupná.

GPS: 49°21'33.109 N, 16°38'35.548 E

                        

radnice

blanenská radnice

Radnice pochází z roku 1885. Současnou podobu nabyla v roce 1904, kdy byla dostavěna věž s hodinami. Budova radnice stojí na místě původní stavby s dřevěnou věží, jejíž vzhled je dochován na rytinách z poloviny 19. století. Její původ spadá do 16. století, kdy podnět k založení správního městského centra spolu s právem pečeti dal Blansku Jan Žalkovský ze Žalkovic.

GPS: 49°21'48.732 N, 16°38'38.002 E

                        

Ježkův most

Ježkův most

Blanenský most, všeobecně nazývaný Ježkův, stojící dnes na levém břehu Svitavy mezi zastávkou ČD Blansko-město a supermarketem Billa, je příhradový, přímopásový železniční most s dolní mostovkou vyrobený ze svářkové oceli. Řadu let byl součástí tovární vlečky firmy K. & R. Ježek Blansko a později Adastu Blansko, a. s. Jeho historie sahá až do roku 1872. V té době stál v Mokropsích na Berounsku a do Blanska byl převezen v roce 1912.

V současné době se o něho stará sdružení Kolejová, o. s.

        


Blanensko.cz – informace z Moravského krasu a okolí LOGO – turistickamapa.cz

            aktualizováno: 29. 2. 2024, 09:07 h