Odchyty zvířat


Strážníci MP Blansko jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi a Osvědčení pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu. Tuto odbornost získávají po absolvování kurzu na Veterinární universitě Brno. Umožňuje jim to poté provádět tyto práce v rámci města Blansko a jeho částí, neboť každá obec má ze zákona povinnost zajistit tyto činnosti. Nejčastěji odchytávají volně se pohybující psy bez doprovodu chovatele na veřejných místech. Tyto psy poté umísťují do městského útulku pro psy, který provozuje společnost Služby Blansko s.r.o. a nachází se na ulici Brněnská 25a na Starém Blansku.

Vedoucí útulku – Jarmila Jurová – tel. +420 737 911 605.

 Strážníci odchytávají i jiná zvířata, která buď unikla ze zájmového chovu  a nebo volně žijící zvířata, která do města zavítala na nechtěnou exkurzi z volné přírody.  V případě, že je nalezeno na veřejném místě uhynulé zvíře, zajistí jeho odstranění a odbornou likvidaci.

Pokud potřebujete řešit některý z těchto problémů, volejte dozorčí službu městské policie.

            aktualizováno: 23. 5. 2023, 15:36 h