Blíží se zápisy dětí do mateřských škol

Zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve čtvrtek 4. května v době od 9:00 do 16:00 hodin. Probíhat budou formou osobního podání žádosti o přijetí. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, aby v souladu s obecně závaznou vyhláškou dodržovali spádové obvody jednotlivých mateřských škol. Více informací k zápisům a odkaz na seznam spádových mateřských škol najdete v tomto odkazu.

27. 4. 2023, 11:12 h | odbor správy a rozvoje města