K zápisům do základních škol se letos dostavilo 280 dětí

17. dubna 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1992×

Čtyři blanenské základní školy letos v září stejně jako minulý rok otevřou 12 prvních tříd. Do jejich lavic by mělo ve školním roce 2023/2024 usednout 242 prvňáčků. Vyplývá to z výsledků zápisů, které se uskutečnily na začátku dubna.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zápisy se konaly ve všech základních školách zřizovaných městem Blanskem, tedy v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26, v Základní škole Blansko, Erbenova 13, v Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 a v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17. 

Zápisy do prvních tříd v MŠ a ZŠ Salmova. FOTO: Pavla Komárková

V řádném termínu 4. dubna a v náhradním 5. dubna bylo zapsáno celkem 280 dětí, z toho 40 dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky v roce 2022. Pro srovnání, v roce 2022 bylo zapsáno 279 dětí.

„Nejvíce dětí se zapsalo na školu v Salmově ulici, k zápisu tam přišlo 105 dětí, z toho 23 má zájem docházet na odloučené pracoviště v Dolní Lhotě. Na ZŠ TGM se zapsalo 69 prvňáčků, jen o jednoho méně, 68, přišlo k zápisu na základní školu v Dvorské ulici. ZŠ Erbenova by měla přivítat 38 prvňáčků,“ upřesnila místostarostka Lenka Dražilová.

„Z výsledků zápisů lze předpokládat, že k 1. září 2023 nastoupí do 1. ročníku základního vzdělávání na blanenských základních školách celkem 242 dětí, otevírat budeme celkem 12 prvních tříd, tedy stejně jako v loňském školním roce,“ podotkla místostarostka.

K zápisu se dostavilo třicet dětí, které mají místo trvalého pobytu v jiných obcích, sedm dětí mladších šesti let a 23 dětí cizích státních příslušníků, konkrétně pět z Mongolska, šestnáct z Ukrajiny, a po jednom ze Slovenska a Vietnamu. Pro děti všech národností letos platil jednotný termín zápisu.

„V posledních letech vnímáme stále větší zájem o odklad povinné školní docházky. Na to snažíme reagovat zřízením přípravných tříd. Začínali jsme s jednou, nyní zřejmě budou tři. O odklad povinné školní docházky si totiž při zápisu požádalo 38 zákonných zástupců budoucích prvňáčků. Jednu přípravnou třídu bude v novém školním roce otevírat ZŠ a MŠ Salmova, dvě přípravné třídy zřejmě nabídne ZŠ TGM,“ doplnil starosta Jiří Crha s tím, že definitivní počty dětí v přípravných třídách ještě nejsou známy, protože se stále ještě vyřizují žádosti o odklad.

FOTOGALERIE
K zápisům do základních škol se letos dostavilo 280 dětí

Zápisy do prvních tříd v MŠ a ZŠ Dvorská. FOTO: Pavla Komárková

Celkem fotografií:  46

Zápisy k povinné školní docházce se konaly formou osobního podání. K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 šesti let. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2023 do 30. června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 se uskuteční také formou osobního podání žádosti o přijetí, naplánované jsou na 4. května 2023 v době od 9:00 do 16:00 hodin. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

„Stejně jako v předchozích letech by měla být kapacita mateřských škol dostatečná pro všechny děti starší tří let s trvalým bydlištěm na území města Blanska,“ uvedla vedoucí oddělení školství, kultury a sportu odboru správy a rozvoje města Marcela Horáková.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že je třeba v souladu s obecně závaznou vyhláškou města dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol.

„V případě, že spádová mateřská škola nebude z kapacitních důvodu schopna dítě přijmout, bude rodičům dítěte v rozmezí června až srpna nabídnuto místo v jiné blanenské mateřince. Podmínkou ovšem je, že zákonní zástupce dítě přihlásí do některé z blanenských mateřských škol už v řádném termínu zápisu. Doporučujeme proto, aby rodiče podali nejlépe jednu přihlášku do spádové MŠ (pokud je tato je současně jimi preferovaná), případně aby podali dvě přihlášky (jednu do spádové MŠ a jednu do jimi preferované MŠ),“ doplnila Horáková.

Seznam spádových obvodů najdete v tomto odkazu.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení