Informace o odboru

   KONTAKT

Odbor dopravy MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Republiky 1316/1
sídlí v budovách: nám. Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Mgr. Vaisová Ilona
kontakt: 516 775 317, vaisova@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Vydává řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy. Uděluje, omezuje, odnímá řidičské oprávnění dle zákona o silničním provozu. Pořídíte zde výpis z evidenční karty řidiče, výpis z konta bodového hodnocení řidiče.

Zajišťuje výkon funkce dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě (taxislužba, městská hromadná doprava) a výkon státní správy v rozsahu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Provádí další úkony týkající se profesionálních řidičů, jejich zdravotní způsobilosti. Provádí zápisy vozidel do registru. Schvaluje technickou způsobilost vozidel a podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zajišťuje činnost na úseku stanice měření emisí.

Zabezpečuje činnost aktivu BESIP a zajišťuje dopravní výchovu.

oddělení dopravně správních agend:

  • zkušební komisaři
  • technická způsobilost vozidel
  • registr vozidel
  • řidičské průkazy
  • registr řidičů
  • bodový systém

oddělení dopravních přestupků:

  • přestupky vč. přestupků z úsekového měření rychlosti

Podrobné informace o náplni práce odboru.

            aktualizováno: 16. 5. 2024, 16:13 h