Město pronajme budovu v ulici Edvarda Beneše

Město Blansko oznamuje záměr pronajmout nemovitost – budovu čp. 2497 v ulici Edvarda Beneše (pozemek parc. č. st. 4342 o výměře 53 m² v k.ú. Blansko). Jedná se o zděnou budovu naproti vlakovému nádraží.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • jednoduchý podnikatelský záměr
  • návrh nájemného v Kč/měsíc (minimální nájemné musí činit 7.000 Kč/měsíc; nájemné je osvobozeno od DPH)
  • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Edv. Beneše – NEOTVÍRAT" do 15. dubna 2024 do 10:00 hodin.

Celý text oznámení najdete v tomto odkazu.

crhakovic-83722-2915_800.jpg

Město pronajme budovu naproti vlakovému nádraží. FOTO: www.mapy.cz

25. 3. 2024, 09:43 h | odbor správy a rozvoje města