Do hnědých kontejnerů patří jen bioodpad

Připomínáme občanům nutnost dodržovat pravidla pro ukládání odpadu do kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. V poslední době svozová firma zaznamenala, že se v hnědých nádobách často objevují také plasty a další nežádoucí druhy materiálů. Na kompostárně to pak způsobuje poškození strojů a znehodnocuje práci ostatních občanů, kteří třídí poctivě. Hrozí také, že kontejner svozová firma nevyprázdní.

Připomínáme, že do hnědých sběrných nádob patří pouze odpad ze zahrad, jako je tráva, listí a plevel, nebo zbytky ovoce a zeleniny a další.

Do kontejnerů naopak nelze ukládat větve, části kmenů, pařezy, hlínu, písek, živočišné zbytky nebo plasty a směsný komunální odpad.

Podrobnosti o svozu bioodpadu v Blansku najdete v tomto odkazu.

bioodpad-kontejner-42166-6819_800.jpg

bioodpad-kontejner-41620-4723_800.jpg

Svozová firma zaznamenala, že se v hnědých nádobách často objevují také plasty a další nežádoucí druhy materiálů. FOTO: archiv města

19. 4. 2024, 06:43 h | odbor správy a rozvoje města