Svoz biologicky rozložitelného odpadu: nádoby 240 l (termíny svozu)

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků a bytových domů v Blansku proběhne od 19. března do listopadu.

Od úterý 19. března až do listopadu 2024 budou pracovníci svozové firmy Kaiser servis, spol. s r.o. pravidelně jednou za 14 dní od rodinných domů vyvážet kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. 
Zahájení je naplánováno mimořádně už od 19. března. V prvních dvou týdnech (12.-13. kalendářní týden) bude svoz zajištěn nepřetržitě. Následně bude svoz od 14. týdne probíhat vždy v sudých týdnech.

Kontejnery na bioodpad je nutné přistavit v den svozu do 6:00 hodin ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad. Svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet a pozdní přistavování kontejnerů na BRO bude posuzováno jako vytváření černé skládky a majitelé si tento odpad budou muset odvézt na sběrné středisko nebo přímo do kompostárny, případně vyčkat do dalšího termínu svozu.

Proto všem občanům využívající tuto službu doporučujeme, pokud ví, že přistavení ve svozový den ráno do 6:00 hodin nestihnou, aby kontejnery s BRO přistavili již večer před následným svozem, a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz je zajištěn pouze pro odpad umístěný v hnědých plastových popelnicích, pytlový svoz je již ukončen. Je zakázáno ukládat BRO odpad v pytlích na území města a jeho místních částí. Vytváření těchto černých skládek bude pokutováno.

Chcete nádobu na odpad ze zahrady? Nevíte, jakou koupit?
Přečtěte si podmínky pro tyto nádoby na biologicky rozložitelný odpad, ať víte, jakou přesně vybrat.

Termíny svozu

Svoz bioodpadu bude probíhat každý sudý týden.

Svozy v jednotlivých lokalitách probíhají:

ÚTERÝ:
Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany)

STŘEDA:
město Blansko

ČTVRTEK:
Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota

PÁTEK:
Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU
Svoz v pátek 29. března bude nahrazen v úterý dne 26. března 2024.
Svoz ve středu 1. května bude nahrazen v pondělí dne 29. dubna 2024.

UPOZORNĚNÍ!
Svozová firma upozorňuje, že pokud se nepodaří kontejnery vyvézt v uvedený den, svoz bude pokračovat i den následující. Kontejnery proto ponechejte přistavené, dokud nebudou vyprázdněny.

Povolené zatížení nádob
Zároveň žádáme občany, aby dodržovali a rozumně využívali nosnost nádob, která je u 240litrových kontejnerů maximálně 96 kg. Při přetížení dochází k nevratnému poškození nádob případně i svozové techniky a k neplánovaným přerušením svozu kvůli nutnosti zajištění nezbytných oprav. Odvoz většího množství odpadu je možné domluvit přímo s posádkou svozového vozidla na místě svozu, k ukládání bioodpadu lze také využít velkokapacitní hnědé kontejnery, sběrný dvůr či kompostárnu.

Co nepatří do nádoby na zeleň?
Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.), hlína, písek a živočišné zbytky nebudou posádkou svozového vozidla odváženy.


Žádáme spoluobčany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska. Tam jej mohou odvézt případně i sami obyvatelé Blanska, a to každé pondělí, středu a pátek od 8:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Kontakty:
SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790
Kompostárna Bačina – tel.: 702 200 262

            aktualizováno: 25. 4. 2024, 13:50 h