Svoz biologicky rozložitelného odpadu: nádoby 240 l a pytlový svoz (termíny 2020)

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků a bytových domů v Blansku proběhne od dubna do listopadu.

V místních částech Blanska se bioodpad sváží pouze v hnědých plastových popelnicích, pytlový svoz je ukončen. Ve městě Blansku zůstane zachovaný dosavadní systém pytlového svozu.

Město Blansko: středy
1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5.; 27.5.; 10.6.; 24.6.; 8.7.; 22.7.; 5.8.; 19.8.; 2.9; 16.9.; 30.9.; 14.10.; 27.10. – pozor úterý!; 11.11.; 25.11.2020.

Místní části Blanska: čtvrtky
2.4.; 16.4.; 30.4.; 14.5.; 28.5.; 11.6.; 25.6.; 9.7.; 23.7.; 6.8.; 20.8.; 3.9.; 17.9.; 1.10.; 15.10.; 29.10.; 12.11.; 26.11.2020.

Pozor změna svozového dne!
27.10.2020 proběhne svoz v úterý.

Žádáme spoluobčany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami obyvatelé Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00, ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad nebo dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu lze ukládat na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách.

Kontakty:
SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034
Kompostárna Bačina – tel.: 702 200 262.

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h