Svoz biologicky rozložitelného odpadu: nádoby 240 l a pytlový svoz (termíny 2021)

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků a bytových domů v Blansku proběhne od dubna do listopadu.

Kontejnery na bioodpad je nutné přistavit v den svozu do 7:00 hodin ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad. Svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet a pozdní přistavování BRO bude posuzováno jako vytváření černé skládky a majitelé si tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko nebo přímo do kompostárny. Proto všem občanům využívající tuto službu doporučujeme, pokud ví, že přistavení ve svozový den ráno do 7:00 hodin nestihnou, aby kontejnery s BRO přistavili již večer před následným svozem a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Město Blansko: středy

POZOR! OD KVĚTNA! už svoz pouze v hnědých plastových popelnicích, pytlový svoz ve městě bude ukončen!

7. dubna, 21. dubna,
5. května, 19. května,
2. června, 16. června, 30. června,
14. července, 28. července,
11. srpna, 25. srpna,
8. září, 22. září,
6. října, 20. října,
3. listopadu, 16. listopadu,
1. prosince.

Místní části Blanska: čtvrtky

Svoz pouze v hnědých plastových popelnicích, pytlový svoz je ukončen.

8. dubna, 22. dubna,
6. května, 20. května,
3. června, 17. června,
1. července, 15. července, 29. července,
12. srpna, 26. srpna,
9. září, 23. září,
7. října, 21. října,
4. listopadu, 18. listopadu,
2. prosince.

UPOZORNĚNÍ!
Svozová firma upozorňuje, že pokud se nepodaří kontejnery vyvézt v uvedený den, svoz bude pokračovat i den následující. Kontejnery proto ponechejte přistavené.

Žádáme spoluobčany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska. Tam jej mohou odvézt případně i sami obyvatelé Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00, ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad nebo dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu lze ukládat na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách.

Kontakty:
SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034
Kompostárna Bačina – tel.: 702 200 262

            aktualizováno: 12. 4. 2021, 11:34 h