Svoz biologicky rozložitelného odpadu: nádoby 240 l (termíny svozu)

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků a bytových domů v Blansku proběhne od dubna do listopadu.

Svoz zahajujeme 5. dubna 2022.

Kontejnery na bioodpad je nutné přistavit v den svozu do 6:00 hodin ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad. U pozdě přistaveného BRO není možné garantovat svoz. Majitelé si tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko nebo přímo do kompostárny, případně vyčkat do dalšího termínu svozu. Proto všem občanům využívající tuto službu doporučujeme, pokud ví, že přistavení ve svozový den ráno do 6:00 hodin nestihnou, aby kontejnery s BRO přistavili již večer před následným svozem a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz je zajištěn pouze pro odpad umístěný v hnědých plastových popelnicích, pytlový svoz je již ukončen. Je zakázáno ukládat BRO odpad v pytlích na území města a jeho místních částí. Vytváření těchto černých skládek bude pokutováno.

Chcete nádobu na odpad ze zahrady? Nevíte, jakou koupit?
Přečtěte si podmínky pro tyto nádoby na biologicky rozložitelný odpad, ať víte, jakou přesně vybrat.

Termíny svozu

Svoz bude zajištěn vždy jednou za 14 dní v sudém týdnu včetně svátku 17. listopadu 2022.

ÚTERÝ:
Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany)

STŘEDA:
Blansko – město

ČTVRTEK:
Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota   POZOR ZMĚNA!

PÁTEK:
Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice   POZOR ZMĚNA!

UPOZORNĚNÍ!
Svozová firma upozorňuje, že pokud se nepodaří kontejnery vyvézt v uvedený den, svoz bude pokračovat i den následující. Kontejnery proto ponechejte přistavené, dokud nebudou vyprázdněny.

Povolené zatížení nádob
Zároveň žádáme občany, aby dodržovali a rozumně využívali nosnost nádob, která je u 240litrových kontejnerů maximálně 96 kg. Při přetížení dochází k nevratnému poškození nádob případně i svozové techniky a k neplánovaným přerušením svozu kvůli nutnosti zajištění nezbytných oprav. Odvoz většího množství odpadu je možné domluvit přímo s posádkou svozového vozidla na místě svozu, k ukládání bioodpadu lze také využít oba sběrné dvory či kompostárnu.

Co nepatří do nádoby na zeleň?
Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.), hlína, písek a živočišné zbytky nebudou posádkou svozového vozidla odváženy.


Žádáme spoluobčany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska. Tam jej mohou odvézt případně i sami obyvatelé Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00, ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Kontakty:
SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034
Kompostárna Bačina – tel.: 702 200 262

            aktualizováno: 23. 5. 2022, 13:40 h