U vlakové zastávky dojde k úpravě dopravního značení

Upozorňujeme, že u železniční zastávky ve stanici Blansko-město dojde ve středu 1. května k úpravě vodorovného dopravního značení. Nově budou na komunikací podél zdi v prostoru před řadovými garážemi namísto šikmých parkovacích míst vyznačena podélná parkovací místa.

I původně zvolené šikmé parkování a v projektu zachovaný průjezd odpovídaly předpisům pro obousměrnou vozidlovou komunikaci (2 × 2,75 cm). Město se nicméně rozhodlo vyjít vstříc řidičům a majitelům přilehlých garáží tak, aby nové značení bylo uživatelsky přívětivější.

30. 4. 2024, 13:17 h | odbor správy a rozvoje města | odbor dopravy