Svitavskou ulici uzavře havárie potrubí

Úplná uzavírka silnice II/374 včetně přilehlého chodníku omezí provoz na ulici Svitavská. Od pondělí 21. do pondělí 28. září 2020 bude neprůjezdný úsek v délce asi 120 metrů od křižovatky s ulicí Kollárova včetně směrem k autobusovému nádraží. Řidiči neprojedou až po křižovatka s ulicí Mahenova. Důvodem je odstraňování poruchy na kanalizační přípojce rodinného domu. Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena od uzavřeného úseku po ulici Svitavská ke kruhovému objezdu, dále ulicí Smetanova a po ulici Masarykova až ke křižovatce se silnicí u ředitelství ČKD. Odtud vede objížďka ve směru do centra města k uzavřenému úseku na ulici Svitavská. Obousměrná objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy bude vedena po ulici Svitavská a dále po ulicích Nádražní, Masarykova a Fügnerova. Vozidlům IZS bude k přímým zásahům průjezd umožněn. Mapu objízdných tras najde zde.

17.09.2020, 15:52 h | odbor stavební úřad | odbor správy a rozvoje města