Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

Zájemci o spolupráci s našimi partnerskými městy v Itálii, Polsku, na Slovensku a v Rakousku mohou od 30. dubna 2021 opět podávat žádosti o dotace z rozpočtu města na činnost v oblasti zahraničních styků na tento rok. Rada města nyní schválila dotační program Podpora zahraničních styků pro rok 2021. 

První kolo příjmu žádostí končí 28. května 2021. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Na stránce s programy, metodikami a formuláři k žádostem o dotace naleznou zájemci aktuální verzi dokumentu Program Podpora zahraničních styků pro rok 2021 a veškeré další potřebné informace k dotačnímu programu. Současně je zde umístěn odkaz na interaktivní formulář žádosti. Podání elektronické žádosti je pro žadatele povinné.

Žádosti o dotace bude pro rok 2021 možno podávat opět ve dvou termínech:

  • od 30. dubna do 28. května 2021
  • od 12. července do 13. srpna 2021

Tímto krokem se město snaží vyjít vstříc žadatelům, kteří obdrží pozvánku na akci v některém ze čtyř partnerských měst až v druhé polovině roku.

28. 4. 2021, 09:00 h | odbor vnějších vztahů