Město nabízí garážové stání

Město Blansko vyhlašuje záměr převést členská práva a povinnosti ke garážovému stání č. 7 o výměře 12 m² ve II. PP byt. domu na ul. Okružní 1b za minimální cenu ve výši 300.000 Kč.  Pozn.: zápisné + základní členský vklad (hrazeno bytovému družstvu) činí 6.000 Kč.

Písemné žádosti se podávají na adresu: MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „garážové stání č. 7  – NEOTVÍRAT“ do 14. února 2022 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

25. 1. 2022, 10:46 h | odbor správy a rozvoje města