Brněnská ulice se kvůli stavbě částečně uzavře

Stavba nové okružní křižovatky související s novým přemostěním na Staré Blansko si vyžádá uzavírku části Brněnské ulice. Uzavřen bude pouze krátký úsek od domu č. 19 po budovu č. 32, tedy od křižovatky s místní komunikací Na Brankách po budovu Synthonu. Průjezd křižovatkou ulic Brněnská a Na Brankách zůstane zachovaný, průjezdný bude také zbytek Brněnské ulice. Úplná uzavírka potrvá od pondělí 15. srpna 2022 do středy 14. září 2022.

Vozidlům Integrovaného záchranného systému bude průjezd uzavřeným úsekem Brněnské ulice umožněn. Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla včetně autobusů povede po silnicích II/374, II/379 a III/37937 přes Svatou Kateřinu a Olešnou. Autobusové zastávky Blansko, Brněnská; Blansko, Synthon a Blansko, rozvodna točna budou po dobu uzavírky pro oba směry zrušeny bez náhrady.

Situační plánek uzavírky v pdf

8. 8. 2022, 10:56 h | odbor stavební úřad