Obyvatelé Blanska mohou třídit také kovový odpad

V ulicích Blanska jsou nově rozmístěné kontejnery na třídění kovových odpadů. Označené sběrné nádoby obyvatelé zatím najdou na pěti stanovištích ve městě. Do šedých kontejnerů lze vhazovat plechovky od nápojů, plechovky od potravin a ostatní kovové předměty z domácnosti.

Kovový odpad je možné odevzdávat také v obou sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

kontejner-61554-2708_800.jpg

kovy-43435-7362_800.jpg

10. 8. 2022, 13:56 h | odbor správy a rozvoje města