Vyhlášení ceny Sdružení českých spotřebitelů 2003

2. září 2003, ostatní, přečteno: 4183×

Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vyhlašuje Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2003, a to druhý ročník „Spokojený zákazník Jihomoravského kraje“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem je dále rozvíjet platformu pro propagaci firem uspokojujících spotřebitele. Na vyhodnocení ceny se podílí představenstvo Unie sdružení a agentur spotřebitelů a Odborné komise pro ochranu spotřebitele v kraji Ústeckém, Jihočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském.

Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání a pro celý region kraje. První ročník, který proběhl v minulém roce, byl pro náš kraj zkušební a nepokryl plně celý region. I tak jej lze hodnotit kladně, což jednoznačně zaznělo při slavnostním předání cen v historickém sále Krajského úřadu v Brně. Ohodnocení osobně předával Ing. Stanislav Juránek, hejtman kraje, který měl patronát nad celou akcí.

Cena samotná se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední či velké firmy s právem užívat značku „Spokojený zákazník“.

Návrh na ohodnocení lze přihlásit prostřednictvím Kontaktních míst, která byla vytvořena na všech živnostenských úřadech Jihomoravského kraje. Zde stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ a stručné zdůvodnění předloženého návrhu.

Obdobně lze využít i okresní hospodářské a agrární komory, které byly o pomoc při soustřeďování návrhu taktéž požádáni. Konečně lze využít i internet a výše popsaný návrh lze zaslat na adresu Regionálního kontaktního místa SČS Jihomoravského kraje: jimorava@regio.cz. Návrhy lze předkládat do konce měsíce září. Informace o ceně jsou rovněž na www.regio.cz/cena/.