Nadace Eurotel vyhlašuje Cenu veřejnosti

17. září 2003, ostatní, přečteno: 4262×

Lidé se mohou poprvé zapojit i prostřednictvím SMS. Veřejnost může hlasováním podpořit nestátní neziskovou organizaci, která postoupila do druhého kola grantového řízení Nadace Eurotel, a pomoci jí tak získat zvláštní cenu ve výši 55 tisíc korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Letos poprvé vyhlašuje Nadace Eurotel Cenu veřejnosti ve výši 55 tisíc korun. Celkem ji získá osm nestátních neziskových organizací (NNO). Rozhodující bude největší počet hlasů od občanů, kteří vyberou nejpotřebnější charitativní projekt ve svém regionu. „Občané se mnohdy nemají šanci dozvědět, že v jejich blízkém okolí pomáhají lidé zdravotně postiženým, organizují volnočasové akce pro znevýhodněné skupiny dětí a mládeže či jinak pomáhají ohroženým dětem. Vyhlášením Ceny veřejnosti chceme poukázat na tyto veřejně prospěšné aktivity a vzbudit mezi občany zájem o dění v jejich regionu,“ říká Jitka Volková, manažerka Nadace Eurotel.

Hlasující může vybrat jednu ze šesti NNO v kategorii Velkorozpočtových projektů ze svého regionu. Informace o projektech získá na webových stránkách Nadace Eurotel — www.nadace-eurotel.cz. Hlasující zašle SMS na číslo 607 002 002, kam nejdříve zapíše zkratku Nadace Eurotel – NET, následně zadá kód regionu a číslo preferovaného projektu. Kód Jihomoravského a Zlínského kraje je JM. Projekty jsou číslovány od jedné do šesti podle abecedního pořadí.

Hlasovat lze v jednom regionu pouze jedenkrát, pokud bude ze stejného čísla odesláno více SMS, bude započten pouze hlas odeslaný jako první. Cena zaslané textové zprávy odpovídá běžné ceně standardní SMS podle daného tarifu. Hlasování se mohou zúčastnit zákazníci sítě Eurotel, T-Mobile a Oskar, a to do 30. září 2003.

Číslo Název projektu Organizace Formát SMS pro zaslání HLASU
1 Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., Brno NET JM 1
2 Cesty k dětem Sdružení PIAFA ve Vyškově, Vyškov NET JM 2
3 Hipoterapie dětí s těžkým fyzickým handicapem EPONA, Brno-Černovice NET JM 3
4 Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí Labyrint - sdružení pro integrovanou výchovu, Brno NET JM 4
5 Pod křídly Občanské sdružení Pod Křídly, Valašské Meziříčí NET JM 5
6 Voda, co mě drží nad vodou SK KONTAKT Brno, Brno NET JM 6

Vzor hlasování pomocí SMS
NET JM 1
NET ... označení Nadace Eurotel
JM ... kód regionu pro Jihomoravský a Zlínský kraj
1 ... číslo projektu (dle abecedního pořadí), který postupuje do hlasování v Jihomoravském a Zlínském kraji

Nadace Eurotel se zaměřuje na podporu projektů, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže, a k jejich lepšímu duševnímu i tělesnému rozvoji. Jedná se například o organizování aktivit zaměřených na využití volného času či programů pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a mládež, které napomáhají jejich snadnějšímu začlenění do společnosti. Nadace Eurotel je samostatnou nestátní neziskovou organizací. Jejím zřizovatelem je společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. Nadace je financována z prostředků darovaných společností Eurotel. V budoucnu by nadace chtěla získávat prostředky i z celonárodních sbírek, darů od dodavatelů, zákazníků a zaměstnanců společnosti Eurotel.

Nadace Eurotel, Vyskočilova 1442/1b, Praha 4
IČO: 26700000
Bankovní spojení: Živnostenská banka, Praha 1, č. ú.: 4091215004/0400