Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Blanska

18. září 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 3628×

Zasedání se koná v pondělí 22. 9. 2003 ve 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti budovy bývalého okresního úřadu, nám. Republiky 1, Blansko. Návrh programu ...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.

N Á V R H P R O G R A M U

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Výkupy pozemků
 5. Pořízení změny ÚPn SÚ Blansko — ELASTRA GROUP, s. r. o.
 6. Vydání Obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPn SÚ Blansko (Schválené změny D3, T3 a L1)
 7. Schválení Zadání Změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota a Klepačov, označených jako D5 a K7
 8. Schválení Zadání Změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B22
 9. Schválení Souborného stanoviska projednaného konceptu RPn Blansko — LUHY
 10. Schválení Návrhů změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Těchov a Blansko, označených jako T10, B19 a B20
 11. Hospodaření s městským bytovým fondem
 12. Vyhláška o hospodaření s byty v majetku města
 13. Odprodej domu Komenského 16
 14. Začlenění MHD Blansko do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 15. Rozpočtová opatření
 16. Revokace usnesení
 17. Odpis pohledávky
 18. Úvěr na opravy a modernizace bytového fondu
 19. Úvěr města
 20. Poskytnutí půjčky městem
 21. Financování projektu Dyje
 22. Prominutí nedobytných pohledávek
 23. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací
 24. Strategický plán rozvoje města Blanska
 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 26. Interpelace