Euronovela živnostenského zákona

16. října 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4689×

Euronovela živnostenského zákona umožní českým živnostníkům od data vstupu do Evropské unie začít podnikat na trhu všech členských zemí. V současné době je tato důležitá legislativní norma projednávána v Parlamentu ČR a předpokládá se její schválení do konce října t. r.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přijetí novely bude pro podnikatele obrovskou příležitostí. Vstupem do Evropské unie budou živnostníci moci nabízet své služby v zahraničí za stejných podmínek jako jejich tamní konkurenti. Pro Čechy, kteří se budou chtít v zemích unie usadit, to znamená, že si v cizině založí sídlo své firmy a pak musí u tamních úřadů získat oprávnění k podnikání — tzv. právo na usazení.

Naopak živnostníkům, kteří se rozhodnou za hranicemi podnikat jen dočasně, stačí živnostenské oprávnění z Česka — Euronovela živnostenského zákona umožní českým živnostníkům od data vstupu do Evropské unie začít podnikat na trhu všech členských zemí. V současné době je tato důležitá legislativní norma projednávána v Parlamentu ČR a předpokládá se její schválení do konce října t. r. tzv. volné poskytování služeb.

Koho se bude euronovela týkat?

Všech obyvatel naší republiky. Drobní podnikatelé ze zemí unie budou nabízet své služby nejen v unii, ale i v Česku. Projeví se to zejména v příhraničních oblastech.

V Česku bylo k 1. 1. 2003 evidováno 1 676 221 podnikatelů, kteří vlastní alespoň jeden živnostenský list a jsou to vedle malých živnostníků i velké firmy podnikající za základě živnostenského zákona.

Přijetí euronovely živnostenského zákona si vyžádá zvýšené nároky na činnost živnostenských úřadů, zejména pak v oblasti komunikace s podnikateli a zapracování vyvolaných legislativních úprav do agendy vedené živnostenskými úřady.

Po schválení novely a následném zveřejnění ve sbírce zákonů proběhne jistě další a rozsáhlejší informační kampaň ze strany státních orgánů i masmédií.