Placené parkování v areálu Nemocnice Blansko

25. listopadu 2003, ostatní, přečteno: 4254×

Od 1. 12. 2003 bude uveden do provozu nový parkovací systém v Nemocnici Blansko. Pro návštěvníky nemocnice je vyčleněno 20 placených parkovacích míst, z toho čtyři pro tělesně postižené občany za lékárnou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Při vjezdu do areálu si návštěvník odebere u závory parkovací lístek, bude mít 15 minut na zaparkování na vyhrazeném parkovišti. V případě, že místo nenajde, může opustit bez poplatku areál nemocnice. Pokud najde volné parkovací místo, bude mu po 15 min. účtováno do konce 1. hodiny 10 Kč a následně pak za každou započatou hodinu 10 Kč.

Před výjezdem z areálu se bude řídit pokyny na pokladním automatu, který je umístěn u placeného parkoviště. Po uhrazení částky za parkování bude mít 15 min. na to, aby opustil areál nemocnice.

Na placeném parkovišti musí mít každé auto viditelně umístěn parkovací lístek, jinak bude pokutováno nebo odtaženo městskou policií.

Zaměstnanci, soukromí lékaři, dodavatelé obdrží elektronickou kartu, která umožní automatický vjezd do areálu. Vydaná elektronická karta a povolenka k vjezdu neopravňuje k bezplatnému parkování na placeném parkovišti.

Ivan Kozák
ředitel Nemocnice Blansko