Od Nového roku se změní systém hromadné dopravy

8. prosince 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 13733×

Doplněno. V Jihomoravském kraji bude zaveden Integrovaný dopravní systém (IDS). S jeho nástupem budou některé spoje zrušeny, jiné posíleny nebo zkombinovány. To zásadní, co má IDS JMK přinést, je odstranění souběhu autobusových linek se železnicí a posílení dopravního spojení obcí zejména v mimošpičkové době a o víkendech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Do IDS JMK je Blansko začleněno včetně MHD. Co se městské hromadné dopravy v Blansku týče, dojde zde jen k minimálním změnám — byla zrušena čtvrtletní předplatní jízdenka, měsíční jízdenka byla sjednocena s tarifem IDS, a to na 200 Kč a vznikla nová linka na Skalní Mlýn.

Co bude všechny asi nejvíce zajímat, jsou ceny jízdenek a změny v jízdních řádech. Ceny jízdného budou stanoveny podle toho, kolik projedete zón, nikoliv podle ujetých kilometrů. To by v konečném důsledku mělo jízdné snížit. Předností rozhodně bude možnost zakoupení jednotné jízdenky, která bude platit jak na cestu vlakem, tak např. na hromadnou dopravu v Brně. Nebude tedy nutné po vystoupení z vlaku na hlavním nádraží hledat prodejnu jízdenek na MHD.

Hranice IDS končí za vlakovou zastávkou v Dolní Lhotě. Do Brna jsou to včetně té nástupní 4 zóny, tudíž si budete muset koupit jízdenku na 4 zóny s platností na 90 minut za 24 Kč. Půl hodinu strávíte ve vlaku, zbývající čas můžete na stejnou jízdenku projezdit hromadnou dopravou po Brně. Ale pozor, jen ve vnitřní zóně 100. Pro stanovení počtu zón je nutné započítat všechny zóny, i ty, kterými jen projíždíte.

Co se týká změn v jízdních řádech, budou způsobeny především zlepšováním návazností mezi jednotlivými autobusovými linkami, ale i mezi autobusy a železnicí. V případě, že dopravce jízdním řádem stanovenou návaznost bez objektivních důvodů nedodrží, bude moci být i sankcionován. Časy odjezdů vlaků jsou upraveny tak, aby po celý den odjížděly daným směrem ve stejnou minutu. Vlaky do Brna tak budou z Blanska odjíždět až na malé výjimky u spěšných a ranních vlaků vždy v půl (v 8.30, 9.30, ....), opačným směrem zase v celou hodinu (vlakový jízdní řád vyšel v prosincovém Zpravodaji města Blanska). Odjezdy tak budou pro všechny snadněji zapamatovatelné, jednotné jízdenky a lepší návaznost spojů také zkrátí celkovou dobu přepravy.

Do systému IDS JMK je zapojeno 112 obcí z celého kraje. V budoucnu bude zaváděn v dopravně ucelených oblastech tak, aby jeho dalším rozšiřováním nemusela být výrazně měněna organizace dopravy v oblastech již dříve zaintegrovaných.

Většina cestujících při svých každodenních cestách nebude muset přestupovat. Zvýšený počet přestupů se dotkne zejména těch, kteří dojíždějí za prací do Brna. To se týká především dojíždění autobusem z malých obcí v okolí Brna. Základním principem všech systémů IDS je totiž spojování menších dopravních proudů z jednotlivých obcí do jednoho silného dopravního proudu, který umožní efektivní vysokokapacitní a časté spojení s centry regionu.

Jízdenky pro jednu cestu (tzv. jednorázové jízdenky) bude možné koupit mimo Brno přímo u řidiče autobusu, dále na celém území IDS JMK v pokladnách Českých drah, dalších prodejních místech a v jízdenkových automatech. Předplatní jízdenky pro další zóny bude možné koupit v Brně na Hlavním nádraží a v pokladnách Českých drah v zaintegrovaných stanicích ČD. Jízdenky nakoupíte i na poštách!

Základní informace o IDS JMK dostanete na jednotném informačním telefonním čísle: 5 4317 4317. Podrobnosti včetně plánků, mapek a postupně i jízdních řádů naleznete na internetových stránkách www.kordis-jmk.cz. Pokud preferujete osobní kontakt, můžete přijít na informační středisko umístěné v Brně v těsné blízkosti Hlavního nádraží na Novobranské ulici č. 18. Základní informace budou postupně schopny poskytnout také pokladní v zaintegrovaných železničních stanicích.

(informace čerpány z materiálů na www.kordis-jmk.cz a z informační tel. linky)