Pracovní řád pro úředníky

30. prosince 2003, ostatní, přečteno: 4895×

Nastane nový rok a je otázkou, zda-li by se tvářili přívětivě úředníci kterékoliv instituce, kdyby se měli řídit pracovním řádem, vydaným v roce 1870. Ve svém přebohatém literárním archivu zalistoval pan Mgr. Vladimír Polák a k obveselení konce roku jej nabízí:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 • Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně zamésti kancelář, vybrati popele z kamen a utříti prach.
 • Úředníci zodpovídají dále za to, že kancelář bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj náklad.
 • Soukromé hovory jsou v pracovní době nežádoucí.
 • Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředník pracovati bez vyzvání přes čas.
 • Jakákoliv politická činnost úředníků má za následek okamžité propuštění.
 • V kouření a požívání lihovin se očekává od úředníků zdrženlivost.
 • K dámám a výše postaveným osobám se úředník chová slušně.
 • Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné.
 • Povinností každého úředníka je péče o zdraví. V případě nemoci není nárok na mzdu. Každý úředník, který má pocit odpovědnosti, by si měl proto pravidelně ukládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci či jiné nepředvídané potřeby.
 • Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo se při své práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn.
 • Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky.
 • Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život.
 • O dovolenou mohou úředníci žádati jen z naléhavých rodinných důvodů. Tato jest však neplacena.
 • Úředníci nechť mají stále na mysli, že tisíce jiných osob jsou ochotny okamžitě nastoupiti na jejich místa.
 • Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi povinni vděčností, neboť je jejich živitelem.

Tak, co? Nelíbil by se snad podobný pracovní řád zaměstnavatelům?