Zastupitelé rozhodnou o rozpočtu na rok 2004

10. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4384×

V pondělí 15. března se bude ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko konat 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zahájení je v 15.30 h. Jedním z bodů programu je projednávání návrhu rozpočtu Města Blansko na rok 2004.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 • Zahájení
 • Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města
 • Prodej pozemků
 • Směna pozemků
 • Výkup pozemků
 • Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 • 38 garáží Blansko — Písečná — prodej včetně pozemků
 • Zadání změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B 23
 • Návrhy změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko a Dolní Lhota, označených jako B 17, B 18, D 4
 • Obecně závazná vyhláška o závazné části ÚPn SÚ Blansko (v návaznosti na schválení změn T 10, B 19, B 20, B 17, B 18 a D 4
 • Dodatek Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko
 • Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni na r. 2004
 • Uzavření dohody o uznání závazků
 • Žádost o prominutí penále z dlužného nájemného
 • Zrušení vyhlášky č. 5/96 o stánkovém prodeji ve městě Blansku
 • Odprodej — bývalá kotelna K 33
 • Odprodej — bývalá MŠ v Horní Lhotě
 • Směna budov mezi Jihomoravským krajem a Městem Blansko
 • Prodej restaurace Dělnický dům
 • Smlouva o bezúplatném převodu majetku ČR — zdravotnického zařízení Nemocnice Blansko — do vlastnictví Města Blansko
 • Návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2004
 • Poskytnutí půjček občanům z FRB
 • Úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR
 • Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města ve výši 61 mil. Kč rok 2003
 • Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 • Interpelace