Představujeme finanční odbor: Uprostřed přípravy rozpočtu města

30. prosince 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4792×

Seriál, v němž jsme představovali jednotlivé odbory městského úřadu, dospěl ke svému konci. Možná proto, jak tvrdí lidové rčení, že „o peníze jde až na prvním místě“, uzavíráme naše zastavení na finančním odboru, jehož vedoucí je paní Jaroslava Kolouchová. Ochotně odbor přiblížila a odpověděla na otázky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Finanční odbor má dvě oddělení,“ řekla úvodem, „a to oddělení plateb, poplatků a rozpočtu. Jeho vedoucí Ing. Jan Šustáček je současně mým zástupcem. Druhé je oddělení účtárny, kde je vedoucí Ing. Dana Střížová.“

Jaroslava Kolouchová
Vedoucí finančního odboru Jaroslava Kolouchová.

Podívejme se blíže na jednotlivá oddělení...

„Začnu pracovištěm, s nímž se občané setkávají nejčastěji, a které spadá do prvního oddělení. Jsou to dvě pokladny městského úřadu. Jedna sídlí na nám. Svobody (v budově radnice — pozn. ar) a znají ji hlavně občané, kteří chodí platit za svoz komunálního odpadu, druhá pokladna je na nám. Republiky (budova bývalého okresního úřadu — pozn. ar), kterou zase znají ti, co navštěvují ‚dopravku‘ nebo sociální odbor.“

V názvu oddělení jsou uváděny poplatky, o které jde?

„Ze zákona je možné, aby město vydalo obecně závaznou vyhlášku a v ní určilo, které poplatky bude vybírat. Naše město takovou vyhlášku vydalo a finanční odbor se stal správcem poplatku za rekreační pobyt, dále poplatku z ubytovací kapacity a pak poplatku ze psa. Pejsků máme na území města Blanska zaokrouhleně asi 1200.“

Jaké jsou zkušenosti s vybíráním poplatků za psy?

„Můžu říci, že jsme vcelku úspěšní. Každoročně je sice takových osm až 15 poplatníků, u nichž musíme přistoupit až k exekučnímu vymáhání, což je pro občana nepříjemné, protože při něm se poplatek zvyšuje o 200 Kč. Proto je vždy lepší zaplatit poplatek ve stanovené lhůtě.“

Poplatek rekreační a z ubytovací kapacity?

„Jak rekreační, tak poplatek z ubytovací kapacity platí vždy provozovatel ubytovacího zařízení, protože on si poplatek zaúčtuje již při ubytování občana. Poplatky sice nejsou rozhodující pro příjem města, ale v každém případě je s nimi pro nás spojená určitá agenda, musíme např. vykonávat kontrolní činnost. Ale mohu říci, že s tím nemáme nějaké problémy, nemusíme upozorňovat či uplatňovat nějaké sankce.“

Vida, sankce. Finanční odbor snad i sleduje placení pokut...

„Oddělení, o němž mluvíme, má na starosti i pokuty za přestupky. Pokud se občané dopustili něčeho, za co jim byla udělena pokuta, tak potom se setkávají s tímto naším oddělením. Někdy přistoupíme na srážky ze mzdy, na srážky sociální dávky, jak nám dovoluje zákon. Přistoupili jsme i k tomu, jde-li o velkou pokutu, neboť možnost ze zákona máme, že zjišťujeme na katastrálních úřadech v republice, nemá-li dotčený nemovitost, zda by mohlo být přistoupeno k exekuci. Zdůrazňuji, že musí jít o vyšší částky. Mohu říci, že jsme v tomto úspěšní.“

V oddělení nám zbývá ještě rozpočet...

„Mezi ostatními je tento úsek z pohledu občana asi nejprestižnější, protože asi téměř všechny občany zajímá, jak a kam Město prostředky vynakládá, co realizuje a bude realizovat, jaké jsou plány. Rozpočet také vypovídá o finanční situaci Města. Teď je právě období, kdy se na rozpočtu intenzivně pracuje.“

Však je už nový rok na dohled...

„Město Blansko, pokud pamatuji, zatím vždy hospodařilo v prvním čtvrtletí na základě rozpočtového provizoria. Vždycky se v prvním čtvrtletí hospodaří jen s běžnými výdaji, žádné velké investiční akce se nerealizují. Financuje se jen provoz a činnost města, tzn., aby školy měly na provoz, stejně tak kulturní zařízení, kterých je město zřizovatelem, aby mohlo být město pěkné, čisté, upravené. Teprve až je schválen rozpočet na celý rok, tak se realizují investiční akce. Mohou se stát výjimky, kdy rozpracovaná akce přechází do dalšího roku, pak je uhrazena, ale to je opravdu výjimka, smluvně potvrzená. Rozpočet se zpracovává tak, že se do konce roku snažíme, aby město mělo své běžné výdaje ve výši běžných příjmů, kapitálové, neboli investiční příjmy, šly do investičních výdajů. Jak město hospodařilo v předcházejícím roce, zjistíme po 1. lednu, také to, zda nějaké prostředky přecházejí, a ty vždycky přecházejí, protože se nikdy netrefí rozpočet akce přesně. Návrh rozpočtu je pak předmětem diskuze ve vedení města, v politických klubech, rozhoduje se, které investice jsou v tom roce důležité.“

Ještě k oddělení účtárny...

„Toto oddělení se dostává do styku s občany nejméně, ale je pro nás velmi důležité, protože právě na něm skončí každá kontrola, která je na městském úřadu prováděná. Na něm jsou všechny podklady pro závěrečné hodnocení. Aby bylo, tak jak ukládá zákon, provedeno auditorem přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok.“

Podnikatelé, ale v podstatě každý, kdo přichází do styku s finančními odbory, mívá dosti těžkou hlavu z nejrůznějších zákonů a vyhlášek. Vy na finančním odboru také?

„Zákony jsou někdy spletité, nejasné, např. v letošním roce zákon o DPH, který nám udělal největší vrásky na čele. Komunikujeme s kým se dá, ale informace a výklady jsou různé. Ministerstvo, které zákon zpracovalo, řekne, že je to jen jejich názor, ale právní výklad může dát pouze soud.“

Proč vrásky na čele?

„Město Blansko nebylo podle zákona plátcem DPH, ale podle různých výkladů by mohlo být. Stále sledujeme naše příjmy, výnosy, a v tom je to, protože v zákoně se píše o výnosech, ale město má příjmy. V tom je neustálá polemika, jak to bylo myšleno.“

Aby vrásek bylo co nejméně a rozpočet pro občany města Blanska co nejoptimističtější popřál a za rozhovor poděkoval Jaroslav Parma.