Předvánoční prodej knih

1. prosince 2004, ostatní, přečteno: 5805×

Městská knihovna Blansko připravila pro své čtenáře a  pro širokou veřejnost prodej knih, které vydala v poslední době. Knihy mohou sloužit jako vhodný vánoční dárek pro milovníky historie a regionální literatury.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Níže uvedené tituly můžete zakoupit u výpůjčních pultů všech oddělení Městské knihovny Blansko.

RASTISLAV, blanenský čtenářský a pěvecký spolek 1862–1920

RASTISLAV, blanenský čtenářský a pěvecký spolek

Aut.: Jana Brychtová, cena 75,- Kč.
Historie vzniku prvního čtenářsko-pěveckého spolku v Blansku, jehož členové se zasloužili o kulturní rozkvět města a angažovali se ve společenském a národním životě nevelkého městečka. Kniha je doplněna řadou unikátních fotografií, dokreslujících aktivity sboru a neocenitelný soupis jeho členů. Kniha je vybavena doporučenou literaturou a periodiky.

SLOUPSKÁ JESKYNĚ a její doba pravěká

Sloupská jeskyně a její doba pravěká

Aut.: Jindřich Wankel, cena 99,- Kč.
Stěžejní práce, která vznikla před 135 lety, se jako první svého druhu věnuje důkladnému popisu nálezů v jeskyních a krápníkové výzdobě. Zachycuje evropskou historii prvního bádání o paleontologických jeskynních nálezech a  prvních popisů fosilních savců, nacházejících se v jeskynních sedimentech. Původně psaná německy, byla přeložena a opatřena poznámkami PhDr. Vratislava Grolicha a MUDr. Jiřího Urbana.

PROMĚNY ULIC města Blanska

PROMĚNY ULIC města Blanska

Aut.: Helena Sehnalová-Jalová, cena 40,- Kč.
Katalog, který vznikl díky dlouholetému úsilí pana Františka Jalového a jeho obdivuhodné sbírce fotografií, jimiž mapuje proměny města. Zachycuje jeho střed , kde byla vybourána původní zástavba, aby zde mohl být postaven hotel Dukla. Dobové fotografie zachycují několik budov, které zmizely: dům Kopřivů, Součků, hotel Juříček, dům JUDr. Kroutila, dům Hušků, Zukalů, hospodu u Kretzů, řeznictví Dušek, domek Bryšků a Vladíků.
Zároveň chronologicky dokumentuje stavbu hotelu Dukla.

Z HISTORIE RODU JEŽKŮ

Z historie rodu Ježků

Aut.: Jiří Šrámek, cena 21,- Kč.
Kniha s použitím archivních materiálů a za přispění potomků rodiny Ježků nahlíží do dějin této rodiny, jejíž význam pro rozvoj průmyslu v Blansku byl mimořádný a podílela se na rozvoji a proslulosti strojírenské výroby zejména zemědělských strojů. Ing. Karel Ježek byl dlouholetým starostou v období povýšení Blanska na město v r. 1905.

MACOCHA A PUNKVA v Moravském krasu

Macocha a Punkva v Moravském krasu

Aut.: Ivan Balák a kolektiv, cena 139,- Kč.
Pátý svazek populárně-naučné publikace v sedmidílné řadě malých regionálních průvodců. Podává v ucelené a srozumitelné formě základní informace o přírodě, krajině a vývoji lidské společnosti v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Je bohatě ilustrován fotografiemi, kresbami a přehlednými mapkami včetně soupisu základní a doporučené literatury.

HEŘMAN A DOROTKA

Heřman a Dorotka

Aut.: Ferdinand von Saar, cena 100,- Kč.
Básnická skladba v bilingvním česko-německém provedení je jediným dílem s blanenskou tématikou. Je obžalobou Čechů za zkázu starého (c.k.rakouského) světa. V tomto dílku se autorovi podařilo zachytit reálie z Blanenska z konce 19. století.

BLANENSKÝ BETLÉM

Arna Juračková — Blanenský Betlém

Aut.: akad. mal. Arna Juračková, cena 10,- Kč.
Jednoduchý vystřihovací kartonový betlém s motivy města Blanska.