Nemocnice Blansko: Zjištěných nedostatků přibývá

17. prosince 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4616×

V listopadovém Zpravodaji Plus jsme se obšírněji věnovali Kontrolnímu oddělení Městského úřadu Blansko, i když je pravda, že značná část rozhovoru s vedoucím oddělení panem Milošem Okáčem, s nímž debatujeme i dnes, se zabývala probíhající kontrolou v Nemocnici Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kontrolní skupina zjistila hrubé nedostatky při nakládání s finančními prostředky, které byly podnětem k personálním změnám v nemocnici. Čas postoupil, jaký je současný stav kontroly?

„My jsme spolu hovořili v době, kdy se kontrolní skupina zabývala vyhodnocením základních informací. Při tom se ukázalo, že zjištěné hrubé nedostatky při nakládání s finančními prostředky jsou většího rozsahu a mají další souvislosti, které je třeba prošetřit a doložit, což se v současné době děje.“

Z toho vyplývá, že asi ani nelze odhadnout termín ukončení kontroly?

„I my máme zájem dokončit kontrolu co nejdříve, ale rozsah nedostatků a vzájemná provázanost kroků, které vedly k jejich vzniku, včetně přesouvání finančních prostředků a uskutečněných výdajů v neprospěch organizace mezi různými účty v účetnictví organizace, klade větší časové nároky. Není možné určit termín ukončení kontroly, pokud jsou zjišťovány nové skutečnosti, které je nutné popsat, zdokumentovat v co nejúplnějším rozsahu. Jsou také zajišťovány písemné vysvětlivky a vyjádření k postupům, které se staly.“

Mluvíte o nových zjištěních. Kterých oblastí se týkají a jak je hodnotíte?

„Závěry budou uvedeny v závěrečném protokolu kontroly, ale ptáte-li se, jak hodnotím zjištěný stav, mohu odpovědět, že méně příznivě než při našem minulém rozhovoru.“

Při něm jste mj. uvedl, že kontrolní oddělení není ve své práci nikým ovlivňováno, ale přece, nepociťuje nyní kontrolní skupina nežádoucí tlaky k ovlivnění výsledku kontroly, a to třeba i tlaky s politickým podtextem?

„Musím trvat na tom, co jsem řekl v souvislosti s kontrolním oddělením, že ani nyní se neprojevují tlaky ovliňující průběh kontroly, a to ani s politickým podtextem.“

Jak si myslíte, že ovlivnilo vzniklou situaci v nemocnici rozhodování rady města, která vykonává funkci Dozorčí rady Nemocnice Blansko?

„Můj osobní názor je, že minimálně. Materiály k projednání v radě města byly vždy řádně zdůvodněny. Dotace a finanční prostředky od státu byly podle stanovených podmínek čerpány, vyúčtovány, organizace hospodařila se ziskem. Nemocnice v minulém období nehospodařila s finančními prostředky Města, ale s financemi z veřejných zdrojů.“

A to nebylo kontrolováno?

„Hospodaření organizace podléhá nezávislému externímu auditu, který probíhá u zařízení tohoto typu v průběhu celého roku a závěrečná zpráva auditora o ověření účetní závěrky je předkládána radě města, resp. dozorčí radě. Podané zprávy však i v předchozích letech potvrzovaly správnost hospodaření organizace v celém rozsahu včetně vedení účetnictví. Předpokládá se, že činnost těchto firem stát v dohledné době nahradí vlastními kontrolními auditorskými institucemi.“

Jak vyplývá z Vašich slov, jde o záležitost velmi složitou, pro profesionála jistě zajímavou. Co Vás nejvíce zaujalo?

„Mne zaujal, abych se přiznal, celý systém, jak byl vytvořen.“

Jaký mohl být důvod k vytvoření tohoto systému?

„Mohu říci jen svůj osobní názor, a to ten, že šlo o očekávání privatizace, tedy v dohledné době o změnu příspěvkové organizace na obchodní společnost a k tomu odpovídající hospodaření obchodní společnosti v zájmu a ve prospěch majoritního vlastníka.“

Předpokládám, že rada města je stále seznamována s průběhem kontroly?

„To je samozřejmé. Závěrečný protokol bude po zpracování předán statutárnímu zástupci Nemocnice Blansko, který je povinen dát v pětidenní zákonné lhůtě písemné stanovisko k jeho obsahu. S tímto vyjádřením bude závěrečný protokol postoupen radě města, tedy Dozorčí radě Nemocnice Blansko k projednání.“

Prozradíte, jaké bude Vaše doporučení radě města?

„Postoupit kontrolní spis státnímu zástupci.“

Můžeme se sejít k dalšímu rozhovoru na toto téma?

„Samozřejmě...a nemusí to být jen na téma nemocnice.“