Občané dluží Městu přes milion

6. prosince 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4487×

K 15. 11. 2004 proběhla kontrola pohledávek na poplatcích za svoz komunálního odpadu. Dluh za rok 2004 činí 1.269.300 Kč!

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

31. 10. 2004 byl posledním den splatnosti druhé splátky poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2004. Platba se týkala poplatníků, kteří měli částku poplatku rozdělenu na 2 splátky (pro vícečlenné rodiny).

Dále obdrželi složenku na platbu poplatníci, kteří neuhradili poplatek k 31. 5. 2004 a rovněž ti, kteří měli případný dluh za předchozí roky.

Dlužníkům budou zaslány platební výměry. Tyto budou poslední možností poplatek uhradit. Pokud nebude poplatek uhrazen v předepsané lhůtě, bude následovat navýšení, které může být až trojnásobek vyměřeného poplatku dle §11 zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích.