Historické listiny budou k vidění při oslavách v kině

3. února 2005, ostatní, přečteno: 8475×

Letošní rok, kdy si Blansko připomíná sté výročí svého povýšení na město, je vhodnou příležitostí představit některé významné dokumenty, které se přímo váží k historii našeho města. Většina blanenských občanů jistě ví, že první zmínka o Blansku se nachází v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

historicke-listiny-4.jpg, 16 kB
Pečeť na česky psané listině
Kašpara M. B. Lva z Rožmitálu
z r. 1648 (opis z 18. stol.).

Málokdo již ale tuší, že se v depozitářích archivů nachází i celá řada dalších zajímavých dokumentů z pozdější doby, které se k Blansku přímo váží. Historická unikátnost a také skutečnost, že tyto staré listiny špatně snáší světlo, vlhko a častou manipulaci, pochopitelně nedovoluje, aby byly běžně přístupné širší veřejnosti.

Díky pochopení a laskavosti Moravského zemského archivu v Brně a také ředitelky Státního okresního archivu Blansko Dr. Pavly Kapcárové však naše město v předvečer zahájení oslav stého výročí získalo faksimile (tj. přesné kopie vytvořené restaurátory) několika z nich, a ty budou následně poprvé vystaveny při slavnostním zasedání zastupitelstva města dne 15. 2. 2005 v blanenském kině.

historicke-listiny-1.jpg, 35 kB
Německy psaná listina Josefa II. z roku 1784.

Ti, kdo na slavnostní zasedání spojené s premiérou filmu „Příběh vody a ohně“ zavítají, si tak budou moci prohlédnout například v 18. století pořízené opisy listin jednoho z majitelů blanenského panství Kašpara Lva z Rožmitálu z let 1648 a 1664, velkou pergamenovou listinu Josefa II., jíž císař v březnu 1784 Blansku udělil právo pořádat dva trhy na vlnu a také třeba přípis z roku 1905, oznamující rozhodnutí panovníka povýšit Blansko na město. Dokumenty budou samozřejmě doplněny i o přehledný přepis v českém jazyce.

Pečeť německy psané listiny Josefa II. z roku 1784.
Pečeť německy psané listiny Josefa II. z roku 1784.

Faksimile všech těchto listin nebudou 15. února k vidění v Blansku naposled. Znovu je uvidí návštěvníci „Dne otevřených dveří“ na blanenské radnici v rámci hlavních oslav výročí povýšení na město dne 27. 5. 2005. A město je bude samozřejmě pečlivě uchovávat i nadále. Jako připomínku své bohaté historie budoucím generacím.

Text: Mgr. Jiří Kučera
Foto: Ing. Miroslav Blažek