Synthon, s. r. o. – výroba pro celý svět

29. března 2005, ostatní, přečteno: 19408×

Další naše zastavení je na Starém Blansku. Řekne-li se však Synthon, asi málokdo bude umět odpovědět, kde by firmu hledal. To již někdejší označení „Lachema“, možná i „Alice“, je více určující. Bližší podrobnosti nám řekl jednatel společnosti a ředitel blanenského závodu SYNTHON, s. r. o. Ing. Jan Kos.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ing. Jan Kos, ředitel fy Synthon
Ing. Jan Kos na fotografii
autora rozhovoru.

Patří k našemu městu a mnohdy ani nejsou příliš v povědomosti jeho obyvatel. Asi proto, že nepatří k těm, o nichž se mluví v souvislosti s bankrotem, zánikem či jinou pikanterií. Proto jsme se rozhodli, že se vypravíme v seriálu článků do podniků a firem, které dokáží zaměstnat lidi, dokáží se vyrovnat s konkurencí, svojí prací reprezentují město Blansko.

„Až do roku 2000 zde působil odštěpný závod brněnské Lachemy a v tomto roce se tehdejší její vlastníci rozhodli blanenský odštěpný závod odprodat, a to nizozemské farmaceutické společnosti Synthon, která byla založena v roce 1991, ale od svého vzniku s Lachemou spolupracovala, hlavně v oblasti výzkumu a vývoje. Z toho vyplývá, že také v Blansku, ještě za dob Lachemy, už spolupráce s firmou Synthon existovala.“

Čím se firma Synthon zaobírá?

„Firma Synthon je výrobce generických léčiv, tzn., že nevyrábí originální léčiva, ale vyrábí léčiva po době platnosti patentu, což dnes dělá spousta firem ve světě. Společnost Synthon má v celém světě zhruba 550 zaměstnanců, z toho asi 100 v České republice, přičemž v Blansku je 65 zaměstnanců firmy, 15 kolegů máme v Brně a asi 20 v Praze, dále je 200 v Argentině a zbytek v USA a Austrálii. Je to firma malá, ale s celosvětovou působností.“

Změnil se s novým majitelem výrobní program?

„My jsme v roce 2000 jednak pokračovali v aktivitách Lachemy, vyráběli jsme světlocitlivé roztoky, přípravky pro elektroniku, nějaké speciální chemikálie, ale k tomu věci pro mateřskou společnost. Pro ni jsme vyráběli a stále vyrábíme farmaceutické meziprodukty, poloprodukty. V roce 2003 se mateřská společnost rozhodla opustit cizí aktivity, takže od roku 2004 vyrábíme pouze pro mateřskou společnost a pro nikoho jiného. Možná taky proto nejsme v obecném povědomí v Blansku, ale i u českého farmaceutického průmyslu, protože my na český trh nic nedodáváme. Obor naší činnosti je tedy zcela farmaceutická chemie. Zajišťujeme chemickou část výroby léčiv.“

Je něco nového i v dalších oblastech vaší činnosti?

„V loňském roce jsme začali s poměrně rozsáhlou investiční výstavbou, protože mateřská společnost předpokládala, že razantně vstoupí na trh USA, ale situace se zkomplikovala z hlediska patentových práv, došlo ke zdržením, takže investice je pozastavena. Bude určitě dokončena, ale není dnes ještě docela jasný nový rozsah a definitivní zaměření. V loňském roce také došlo i ke koncepční změně v Blansku, když se mateřská firma rozhodla, že hlavní aktivity, které tady budeme provozovat, budou v oblasti výzkumu a vývoje. Postavili jsme poloprovoz, který dále modernizujeme, a doufáme, že na konci roku 2005 bude v takovém stavu, abychom mohli požádat Státní ústav pro kontrolu léčiv o povolení výroby klinických materiálů čili materiálů používaných ve farmacii. Nebude to výroba léčiv, ale něco, co se jí velice blíží. I chemická část výroby léčiv podléhá ze zákona oznámení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Bez toho oznámení ústavu a jeho certifikace nelze vyrábět ani chemickou část léčiv.“

Již při vyslovení termínu „chemická výroba“ obyvatelstvo velmi zpozorní, objeví se obavy o životní prostředí. Vím, že kdysi dávno, snad před 16 roky, se uvažovalo o výstavbě čističky odpadních vod právě pro tuto lokalitu. Čistička však není. Nevadí to?

„Čistička odpadních vod je velice drahá záležitost v desítkách milionů korun. Dneska se však ukazuje, že vůbec není potřeba. Udělaly se takové změny v technologii výroby, že z hlediska vypouštění odpadních vod jsme zhruba na jedné třetině toho, co máme povoleno. Jak v množství, tak v zatížení. Dá se říci, že čistička, a to i v souvislosti s novou výstavbou, u nás ztrácí smysl. U nás je to čistá chemie, kde vlastně ani odpady nejsou. My všechny chemické odpady spalujeme vč. vodních roztoků, tzn., že i vodu, pokud je znečištěna nějakými rozpouštědly. Je to daleko lacinější než čistit na biologické čistírně odpadních vod. Z hlediska odpadních vod není u nás za poslední roky žádný problém. Takže se nemusí blanenská veřejnost obávat, že tady nekontrolovaně působí nějaká chemička.“

Jste sice na okraji Blanska, ale vzájemný vztah společnosti a Města asi okrajový není.

„S Městem máme dlouhá léta velmi dobré vztahy, už od dob Lachemy. Když byla možnost, tak jsme Městu nějakým způsobem pomohli. Třeba řešit inženýrské sítě jako plynovod na Starém Blansku, silnici jsme nedávno přeložili, a to kvůli předpokládaným stavbám. Podporujeme v rámci možností Domov Olga, místní charitu. Jsme malá firma, takže možnosti nejsou nijak velké, ale snažíme se přispět.“

Možná, že toto dnešní zastavení přispělo k určité osvětě, a přece jen již nebude název SYNTHON věcí málo známou.