Kolkování lihovin se blíží, obchodníky čeká inventura

5. června 2005, ostatní, přečteno: 5008×

Právnické i fyzické osoby, pokud dovážejí, skladují či prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení, mají povinnost provést ve svých provozovnách k 1. červenci 2005 inventarizaci (neboli soupis) zásob. Tuto povinnost mají nejen velkoobchody a maloobchody, ale i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci, např. restaurace, pohostinství, pojízdné prodejny, bufety i nádražní.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Výsledkem inventarizace je zhotovení inventurního seznamu v listinné podobě (musí být předán nejpozději do 31. 7. 2005 místně příslušnému celnímu úřadu), který potvrzuje místně příslušný celní úřad podle místa, kde se inventarizované lihoviny skutečně nacházejí.

Takto zinventarizované zásoby lihovin ve spotřebitelském balení mohou být na daňovém území České republiky prodávány bez opatření kontrolními páskami nejpozději do 31. 12. 2005. Od 1. 1. 2006 mohou být v České republice prodávány lihoviny ve spotřebitelském balení pouze opatřené kontrolní páskou, lapidárně řečeno kolkované.

Povinnost značit kolkovou známkou se nevztahuje na lihoviny v balení menším než 0,2 litru, dále lihoviny určené na vývoz, lihoviny, které jsou produktem pěstitelského pálení a lihoviny dovezené v omezeném množství pro osobní spotřebu, nebo jako dar fyzické osobě pro její vlastní spotřebu.

Zákon upravuje i sankce za porušení, resp. nesplnění povinnosti po 1. 7. 2005 značit lihoviny, které se pohybují ve výši 50 tisíc až 1 milion Kč.

Hlavním důvodem, proč bylo přistoupeno k povinnému značení lihovin, je zejména nutnost omezit nelegální výrobu, dovoz a distribuci lihovin. Není žádným tajemstvím, že zvyšující se životní náklady i nárůst sazby spotřební daně do jisté míry způsobily i zvýšený zájem o nelegální výrobu lihu jako suroviny k výrobě zejména konzumních lihovin.

JUDr. Jaroslav Moravec v.r.
Tiskový mluvčí CŘ Brno