Parní lokomotiva a Masarykův vůz byly velkým lákadlem

2. června 2005, ostatní, přečteno: 6910×

Jednou z nejočekávanějších akcí v rámci víkendových oslav 100. výročí povýšení Blanska na město byl příjezd historického parního vlaku z Brna a rekonstrukce odjezdu prezidenta Beneše do Prahy v roce 1945. A takto se to na nádraží odehrálo...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vlak vyjížděl ráno z Brna směrem do Blanska. Tvořilo ho několik vozů pro cestující a Masarykův salonní vůz. Na hlavním nádraží v Blansku, kam dorazil s menším zpožděním, ho přivítala dechová hudba města Blanska, dechová hudba z partnerského města Mürzzuschlagu a stovky diváků. I když nevyjížděl ze stejného místa ani stejným směrem jako před lety, což bylo způsobeno technickými možnostmi, na přitažlivosti rekonstrukce to neubralo.

příjezd parního vlaku z vlaku vystupují vojáci

Vlak zastavil na druhé koleji tak, aby Masarykův vůz byl přímo naproti místu, kam prezident přijede a kde se scénka odehraje. Tam už se také tlačily stovky diváků. Každý chtěl být co nejblíž. Z jednotlivých vozů vystoupili průvodčí a vojáci, kteří měli za úkol doprovodit prezidenta Beneše. Rekonstrukce začíná...

„Pane štábní kapitáne! Hlásí se vám přednosta stanice komisař Šafařík. Zvláštní vlak pro cestu pana prezidenta do Prahy je připraven!“
„Děkuji! — Zabezpečte příjezd prezidentova automobilu!“

přivítání prezidenta

Bílým vozem přijíždí prezident společně s manželkou (hrála ji blanenská občanka). Paní Benešová dostává květiny, vojáci a železničáři salutují, zní Československá hymna. V roce 1945 prezidenta na nádraží vítalo asi 5.000 lidí, letošní rekonstrukci jich přihlíželo mnohem méně.

„Vážený a milý pane prezidente, vážená paní Benešová,
dovolte mi, abych vás jménem občanů Blanska a obcí v širokém okolí u nás co nejupřímněji přivítal. Těšíme se z vašeho návratu do republiky a také z toho, že vaše cesta do Prahy vede právě přes Blansko. Víme, pane prezidente, že pospícháte ujmouti se znovu řízení záležitostí státních, a  že na váš příjezd čeká především hlavní město Praha. Přesto vám chceme v tuto slavnostní chvíli alespoň stisknout ruku a poděkovat za vše, co jste v  těžkých časech pro věc Československou v zahraničí vykonal. Přejeme vám také pevné zdraví a mnoho sil do vaší odpovědné práce.“
„Pane prezidente, vítejte doma!“

projev prezidenta Beneše

„Milí spoluobčané, přátelé!
Velmi srdečně vám já i má žena děkujeme za milé přijetí ve vašem městě. Společně s vámi se raduji ze znovunabyté svobody a z toho, že lidé v naší vlasti mohou po šesti letech válečného strádání a útlaku opět volně vydechnout. Naše radost může být o to větší, že Čechoslováci v zápase proti nacistické diktatuře statečně bojovali po boku spojeneckých sil na zahraničních frontách i v domácím odboji a nemálo tak přispěli ke konečnému vítězství.
Navraceje se dnes do osvobozené Prahy, obracím se na vás s touto naléhavou výzvou. Tak jako dosud v boji proti fašismu, osvědčte i nyní, v míru, svou odvahu a svornost, neboť, jak říkával Masaryk, stát a národ, to jsme my všichni navzájem, stojící na své rodné půdě. Spojme proto své úsilí ku společné práci pro obnovu naší vlasti.
Přeji vám všem, přeji republice a národu, aby nyní znovu vzkvétal jako krásná ratolest lidského rodu a jako jeden z ušlechtilých národů evropských.
Buďte všichni zdrávi!“

hlášení technického rady ředitelství státních drah hlášení velitele ostrahy

„Pane prezidente, hlásí se vám technický rada ředitelství státních drah v Brně ing. Skála. Zvláštní vlak č. 11 554 do stanice Praha Wilsonovo nádraží je připraven k odjezdu. Lokomotivu z výtopny Praha Masarykovo nádraží vede strojvedoucí Laube, topiči Brada a Kubín. Trať ve směru Česká Třebová a Praha sjízdná! Přijměte prosím omluvu Československých státních drah: z důvodu vážného poškození tratě v úseku Brno hlavní nádraží — Blansko jsme nemohli zajistit vaši cestu v tomto úseku.“

Prezident podává přednostovi ruku: „Děkuji, pane rado.“

„Pane prezidente! Velitel ostrahy! Jízda zvláštního vlaku je po celé trase zajištěna oddíly Československé armády a příslušníky Národní bezpečnosti. Veškeré mosty a tunely jsou střeženy. Pro bezpečný průjezd pohraničním úsekem doplnily osádku vlaku také střelecké čety.“

odjezd prezidenta do Prahy

Poté prezident spolu s paní Hanou nastoupil do Masarykova vozu a odjel do Prahy. Tentokrát, v sobotu 28. května, však jen do Rájce-Jestřebí a zpět, navíc se zastávkami v Blansku-městě a Dolní Lhotě, kde nastupovali další zájemci o svezení v dobových vagonech.

Kapacita vlaku byla cca 600 míst a zcela zaplněna byla snad jen onen kousek trasy v Blansku z nádraží po zastávku. Dle odhadů železničářů se vlakem svezla více jak tisícovka milovníků železniční historie.

prohlídka Masarykova vagonu hasici doplnuji pohonne hmoty

Po návratu z Rájce byl Masarykův vagon společně s parní lokomotivou odstaven na druhé koleji a zájemci si jej mohli zvenčí skrze otevřená okna prohlédnout, čehož také mnozí využili. Na cestu zpět do Brna se vlak vydal po doplnění vody z hasičského vozu chvíli po 16. hodině.

zápis v deníku Masarykova vagonu z r. 1945

Pro všechny zájemce o zhlédnutí scénky je tu dobrá zpráva — bude k dispozici na videokazetách nebo DVD v rámci květnového Videožurnálu. V plánu je také výroba samostatného filmu z celých víkendových oslav.