Rehabilitace pomáhá při návratu do života

28. listopadu 2005, ostatní, přečteno: 7344×

Výklad pojmu „rehabilitace“ není jednoznačný, ale v našem případě jsme pro něj zašli do Nemocnice Blansko na rehabilitační oddělení. Průvodkyní nám byla MUDr. Jana Novotná, zastupující primáře.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Hned v úvodu si můžeme říci, že na rozdíl od právního výkladu zmíněného pojmu znamená u zdravotníků rehabilitace systém opatření, která mají vést k co nejrychlejšímu a k optimálně možnému zařazení člověka postiženého vrozenou vadou, nemocí či úrazem do plně hodnotného společenského života.

„Rehabilitace vrací pacienty se zdravotním postižením zpátky do života nejen nějakým cvičením,“ říká MUDr. Jana Novotná, „ale pacienti obnovují veškeré své funkce tělesné i duševní. Pacienta musíme vrátit zpět do života se všemi schopnostmi, co potřebuje.“

Nemůžete uvést příklad, abychom nebyli jen v rovině teoretické?

„Uvedu příklad pacienta postiženého mozkovou příhodou. Pacient je ochrnutý, špatně mluví, není schopný myslet jako dřív, nezvládá základní denní činnosti. Když přijde na rehabilitaci, tak jednak obnovujeme funkci postižené části, třeba ruky, nohy, ale také nacvičujeme řeč, aby zvládl komunikaci, a snažíme se ho naučit základní praktické věci. Aby se sám oblékl, aby sám sebe obsloužil, aby byl schopen samostatné existence. Pomáháme tak pacientům zařadit se do života, zajišťujeme i navazující sociální služby, které mu usnadní pobyt doma.“

MUDr. Jana Novotná
MUDr. Jana Novotná

Rehabilitační léčba je pravděpodobně dosti dlouhá...

„Léčba je časově náročná, u každého pacienta jiná, záleží na postižení. Máme tři základní skupiny pacientů. Jsou to v rámci cerebrovaskulárního programu pacienti po mozkových příhodách, po úrazech hlavy, do druhé skupiny patří pacienti po úrazech a operacích a ve třetí jsou pacienti s chronickým onemocněním pohybového aparátu. Pacienti mají komplexní rehabilitační program, který se skládá ze 4 částí: léčebná tělesná výchova, vodoléčba, elektroléčba a ergoterapie. Ergoterapie je určena pro pacienty se závažnějším postižením. Máme různé pomůcky, učí se samoobsluze, zlepšení jemné motoriky, máme modelovou kuchyni, kde se učí vařit a zkouší si denní práce.“

Jakým způsobem při léčení postupujete? Snaha lékařů, zdravotníků je jasná — co nejvíce postiženému pacientovi pomoci, ale bez jeho účasti by asi byla marná...

„Spolupráce pacienta je velmi podstatná. Je moc důležité, aby on sám se chtěl léčit. Máme na pomoc klinického psychologa, který s námi velmi dobře spolupracuje. Pomáhá pacientům najít motivaci. Vždycky je důležitá spolupráce rodiny, personálu. Všichni, co se kolem pacienta pohybují, musí mít zájem na tom, aby se jeho stav zlepšoval. Je důležité, aby i ti, co k pacientovi přijdou na návštěvu, se podíleli na jeho léčbě.“

Co všechno máte pro pacienty připraveno?

„V ambulantní části je tělocvična s posilovnou, boxy pro individuální cvičení, elektroléčba s moderním přístrojovým vybavením a vodoléčebný sál se dvěma bazény, které využívají i pacienti z lůžkového oddělení. V rámci oddělení jsou k dispozici další dvě tělocvičny a pracoviště ergoterapie.“

Jak dlouho rehabilitační oddělení působí? Co se za tu dobu změnilo?

„Příští rok 1. února to bude pět let od otevření oddělení a letos v prosinci tři roky od rekonstrukce ambulantního provozu s vodoléčebným sálem. Uzavřeli jsme smlouvy se všemi pojišťovnami. Léčebné programy, které nabízíme, se vyrovnají balneoterapiím v lázních a postupně jsme rozšířili nabídku o procedury, na které jsou pacienti zvyklí v lázních. Mohou chodit na plynové injekce, rašelinové zábaly, masáže, uhličité koupele (vodní i suché, tzv. plynové obálky), máme celotělovou vířivku a vířivky pro končetiny. Pro velmi postižené pacienty máme Hubbardův tank, je to velká vana, ve které jsou trysky a hadice pro podvodní masáž. Zabýváme se i vysoce specializovanou péčí. Např. cvičením dětí s vývojovými vadami podle prof. Vojty a cvičením podle Mojžíšové u pacientek, které mají potíže s otěhotněním, kde máme úspěchy. Některé pacientky jsou již maminkami.“

Ale máte i nabídku pro veřejnost.

„Veřejnost má možnost absolvovat všechny nabízené procedury i za úhradu (ceník je k dispozici v recepci). Nabízíme široké veřejnosti v rámci prevence tělovýchovné programy: cvičení pro těhotné, aquaaerobik, cvičení na míčích, hojně navštěvované jsou fit soboty pro ženy.“

Klientela je pouze místní?

„Nejen místní. Jezdí k nám klienti ze širokého okolí, ze sousedních okresů, ale také z míst vzdálenějších, např. z jižních Čech a Prahy. Máme i několik klientů ze zahraničí. Chodí k nám sportovci po úrazech, ale po domluvě chodí i skupiny sportovců na relaxační programy. Využívají vodoléčbu, posilovnu, saunu. Při Mistrovství Evropy v baseballu, které bylo v Blansku, k nám chodili naši hráči po zápasech na vodoléčebné procedury a byli velmi spokojeni.“

Podle zájmu, jaký o rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko je, lze soudit, že spokojeni jsou i ostatní pacienti a návštěvníci zařízení.