Silnice R43 propojí sever s jihem

1. listopadu 2005, ostatní, přečteno: 5443×

Hlavním tématem při návštěvě ministra dopravy Milana Šimonovského v Blansku byla stavba dlouho plánované rychlostní komunikace R43. Ta by měla být nedílnou součástí rozšíření dálnice D1 na jihu a rychlostní komunikace R35 na severu a obě tyto komunikace propojit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Především v Brně probíhají desetileté debaty okolo komunikace R43. „Rozhodl jsem, že budeme R43 připravovat hlavně v dalších úsecích. Samosprávy v tomto úseku mají velký zájem na realizaci R43, mají schválené územní plány, takže problémy, na které se naráží v Brně, zde budou o něco jednodušší. Brno však neopouštíme, i zde je připravováno rozšíření dálnice D1 včetně navázání křižovatky s rychlostní komunikací R43,“ řekl ministr Šimonovský.

Dle jeho vyjádření byla letos zahájena příprava realizace komunikace R43 zejména v severnějších úsecích, hlavně v úseku Kuřim — Černá Hora — Sebranice. Protože Blansko neleží na silnici I. třídy, musí být vybudován přivaděč přes Bořitov a Rájec s návazností na nově vybudovanou silnici II/374 Blansko — Ráječko. Ve spolupráci s pardubickým krajem je studijně připravován celý úsek přes Jevíčko a Moravskou Třebovou až do Starého Města, kde R43 naváže na R35 propojující Olomouc a Hradec Králové.

Milan Šimonovský, ministr dopravy
Ministr dopravy Milan Šimonovský na tiskové konferenci. Foto: S. Mrázek

Částka na stavbu silnice mezi Kuřimí a Sebranicemi je odhadována na 9,5 miliardy Kč. Z ní 7 mld. Kč připadne na 15km úsek Kuřim — Černá Hora. Úsek z Černé Hory do Sebranic o délce 7 km bude stát zbývajících 2,5 mld. Kč. Finanční prostředky na výstavbu R43 půjdou z Evropské investiční banky z obnoveného programu E-Roads III.

„Do roku 2007 by mělo být hotové posouzení vlivu na životní prostředí a dokumentace pro územní rozhodnutí včetně samotného územního rozhodnutí. Za rok pak stavební povolení a za další dva roky, tedy v roce 2010-2011 by mohli vyjet na úsek mezi Černou Horou a Sebranicemi první motoristé,“ odhaduje dokončení této části stavby ministr Šimonovský. S odstupem dvou let, tedy kolem roku 2010 by měla započít výstavba v úseku okolo Jevíčka a Moravské Třebové.