Topná sezona a údržba komínů

3. prosince 2005, ostatní, přečteno: 4908×

Stává se již samozřejmostí, že se zahájením topné sezony dochází ke zvýšení požárů bytů a objektů. Často jako příčina je označen špatný stav komínu případně topidla. Za pozornost rovněž stojí, že nemálo lidí se vrací kvůli vysoké ceně plynu k tuhým palivům, tedy dříví a uhlí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Často však zapomenou, že před zahájením topení je nutné zkontrolovat stav komínu, topidla, a to obzvlášť, pokud nebyly delší dobu používány. Zjištěné závady odstranit a minimalizovat tak možnost vzniku požáru. Důsledkem pak nebývá jenom značná hmotná škoda na majetku, ale i  újma na zdraví osob a nezřídka také úmrtí.

Pokud svoji pozornost zaměříme na komíny, pak jejich pravidelné čištění a kontrola stavu výrazně přispěje v rámci prevence k snížení rizika vniku požáru. Zapomíná se, že nutnost tuto činnost provádět je zdůrazněna zákonem č. 133/1985 Sb., požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákonná úprava povinností je dána obecným ohrožením vzniklého požáru, kdy z počátku malý požár v bytě případně domku může vést k ohrožení většího území.

Čištění a kontrola komínů se pak zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem – vyhláškou č.111/1981 Sb., o čištění komínů takto:

  • Komíny pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva do 50 kW ... 6 x za rok
  • Komíny s vložkou pro spotřebiče na plynná paliva do 50 kW ... 4 x za rok
  • Komíny bez vložky pro spotřebiče na plynná paliva do 50 kW ... 6 x za rok
  •   výše uvedené výkony jsou nejběžněji používané v domácnostech
  • Komíny pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva nad 50 kW ... 4 x za rok
  • Komíny pro spotřebiče na plynná paliva nad 50 kW ... 6 x za rok

Jako nejčastější závady, které jsou příčinou vzniklých požárů jsou uváděny tyto:

  • nevhodná konstrukce a odvodů spalin
  • zazděný nebo přizděný trám v komíně
  • spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné sopouchy
  • jiskry z komína, vznícení sazí v komíně

Je třeba si uvědomit, že komín představuje vždy určité nebezpečí, zejména tam, kde se topí uhlím, dřevem, koksem atd. Důsledná preventivní opatření účinná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše a Vašich dětí.

Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce, vlastník nebo majitel objektu. Jaké odškodnění poskytne pojišťovna – pokud byl dům aj. pojištěn, prokáže-li se, že požár způsobilo neodborné napojení topidla nebo zanedbané čištění komínů a kouřovodů, to si lze snadno domyslet.

Ing. Kalenda Zdeněk
člen Společenstva kominíků ČR

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter