Rozpočet pro rok 2006 počítá opět s mnoha investicemi

31. ledna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4342×

Z mnoha žádostí o příspěvek nebo investice není jednoduché vybrat ty nejdůležitější a děje se tak v několika kolech. O přípravě rozpočtu a především o plánovaných investicích si povídáme se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jak probíhá příprava rozpočtu?

„Vrcholí dolaďování rozpočtu ze strany vedení města. Už jsme se nad rozpočtem sešli pětkrát a jedno sezení nás ještě čeká. Návrh bude pak co nejdříve předložen radě města, aby jej poté mohlo v konečné fázi projednat zastupitelstvo. To se sejde 6. března. Ještě předtím ale svoláme seminář se zastupiteli, kde s nimi rozpočet podrobně probereme.“

Všem žádostem asi nevyhovíte...

„Požadavky již tradičně několikanásobně převyšují možnosti rozpočtu, se kterým Město hospodaří, tj. cca 469 mil. Kč. Velkou část z něj, cca 66 mil. Kč, však tvoří částky od státu na sociální dávky, které jsou Městem pouze přerozdělovány. Odečíst je nutné také další nezbytné výdaje na zajištění činnosti Města, opravy a další výdaje. Výsledná částka na investice je tak mnohem nižší. Tu plánujeme ve výši cca 178 mil. Kč.“

To není malá částka...

„Není, ale je v ní již započtena půjčka 90 mil. Kč na rekonstrukci koupaliště. Plánujeme ještě další půjčku na rekonstrukci komunikace K. J. Mašky a celého toho okruhu za radnicí. Ale věříme, že se nám na tuto investici podaří zajistit také státní dotaci.“

Kde se letos bude nejvíce investovat?

„Největší investiční akcí je rekonstrukce koupaliště a výstavba přilehlých budov – výstavba ubytovacího zařízení, oprava skleněné stěny krytého bazénu a dokončení zakrytování zimního stadionu. Celkové naklady jsou 155 mil. Kč, z toho je 90 mil. výše zmíněná půjčka a 65 mil. Kč státní dotace.

Další velké investice půjdou do komunikací, ať už do silnic, nebo do chodníků. Kromě ulice K. J. Mašky, kde bude i nové parkoviště, je to rekonstrukce silnice Na Brankách na Starém Blansku, na kterou jsme dostali dotaci, ale také výstavba okružní křižovatky u bývalého okresního úřadu. Opraveno bude i parkoviště u bowlingu. V plánu je rekonstrukce komunikace pod hřbitovem, aby se zde zlepšila možnost parkování – vzniknou zde nová příčná stání. Pokračovat se bude v rekonstrukci hřbitova, kde budou investovány 2 mil. na rozšíření urnového háje.

Obrovským projektem je rekonstrukce sídliště Písečná. Celková částka na projekt, který má pět etap, je 40 mil. Kč. Už v letošním roce proběhne první etapa, ve které bude proinvestováno cca 8 mil. Kč. Opraveny nebo nově zbudovány budou chodníky v Tovární ulici, od domova důchodců do Horní Palavy a také chodník kolem závodu ČKD směrem do Moravského krasu, kudy chodí v létě hodně turistů. Vznikne i nová cyklostezka na sportovním ostrově.“

Dočkají se i některé budovy?

„Stará Fabrika dostane nejen novou fasádu, ale i elektroinstalaci. Vyměněna budou okna. S novou fasádou počítáme pro restauraci Sýpku, která vzhledem trochu kazí tento pěkný kout. Co se týká zámku, máme požádáno o dotaci z tzv. Norských fondů, kterou máme přislíbenou. Na dokrytí jsou v rozpočtu ponechané 2 mil. Kč. Peníze by měly jít opět do fasády, opravy nebo výměny oken a dalších vnějších úprav a oprav.

Další větší akcí je oprava průčelí a výměna oken v Městském klubu. Zateplen a opraven bude i velký sál, ze sálu S2 by měl vzniknout nový středně velký sál, který bude sloužit pro akce menšího rozsahu. Pro budovu ZŠ Erbenova je naplánována výměna oken. Ve všech školách postupně vyměňujeme hrací prvky pro děti.“

Významnou položkou jsou státní dotace. Jaké se podařilo pro Blansko získat?

„Na rekonstrukci sportovních zařízení máme přislíbeny 3 mil. Kč pro rekonstrukci hřiště u ZŠ T. G. M. Dotaci 1 mil. Kč získá TJ ČKD na rekonstrukci a vybudování nového hlediště. Zde máme v rozpočtu částku 2 mil. Kč na vybudování sociálního zařízení. Poslední velkou dotací jsou 2 mil. Kč pro Nemocnici Blansko na scintilační gamakameru.“

Co plánujete pro městské části?

„I v nich se počítá s investicemi do komunikací, např. na Klepačově bude nákladem 2,5 mil. opravena komunikace ve III. kolonii. Na Olešnou je pro rekonstrukci komunikace připraveno 1,4 mil. Kč. Pokračovat bude výstavba chodníku v Lažánkách a nově bude vybudován chodník na Těchově. Toto jsou jen velké investiční akce, ale v plánu je mnoho dalších drobnějších oprav z běžných výdajů, které do této kategorie, o které se bavíme, nespadají. Namátkou v Lažánkách oplocení podél komunikace ke hřbitovu, zřízení autobusové zastávky na znamení na Klepačově u bývalé školy, v Horní Lhotě odvodnění ve Žlíbku a další.“