Rok 2005 v číslech

30. ledna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4209×

Několik statistik z odborů městského úřadu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Živnosti

V r. 2005 bylo vydáno 808 nových živnostenských oprávnění. Na vlastní žádost bylo zrušeno 353 živností, sankčně 33. Provedeno bylo 527 kontrol s celkovou výší uložených pokut 220.200 Kč. Aktuálně je registrováno 8628 podnikatelských subjektů (z toho 909 právnických). Živnostenských oprávnění je vydaných 16.146.

Populace

K datu 16. 1. 2006 má Blansko 20.443 obyvatel, což je o 167 více než před rokem. Během roku 2005 se uskutečnilo 138 svatebních obřadů, narodilo se 170 dětí a 178 občanů zemřelo.

Stížnosti a petice

Bylo podáno celkem 27 stížností. Z nich byly oprávněné tři, částečně oprávněných sedm, neoprávněných 14 a zbývající tři stížnosti byly předány odpovědným organizacím. Petice nebyla přijata žádná.

Přestupky

Komise pro projednávání přestupků vyřešila 140 přestupků a uložila pokuty za 346.000 Kč.

Přestupky dopravní a ostatní

Dopravních přestupků bylo vyřešeno 398 s pokutami za 1.809.200 Kč, k tomu vystaveno 108 zákazů řízení motorového vozidla. Radar pomohl odhalit 413 překročení povolené rychlosti, což činí 188.400 Kč na pokutách. Přestupků spáchaných porušením povinností uložených zvláštním zákonem (zákon o zbraních a střelivu, o ochraně zvířat, o ochr. před alkoholismem a jinými toxikomaniemi...) bylo vyřešeno 96 a uloženo 295.400 Kč na pokutách a 9 zákazů činnosti.
Celkem bylo na pokutách uloženo 2.639.000 Kč a vydáno 117 zákazů činnosti.