Zvýšení životního minima od 1. 1. 2006

24. ledna 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 5270×

Nařízením vlády č. 505/2005 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2006 k valorizaci částek životního minima. Nová právní úprava se projeví automaticky v oblasti dávek státní sociální podpory. Projeví se i v úrovni dávek sociální péče a ostatních dávek, odvozovaných od výše životního minima. Je také možné, že některým domácnostem po zvýšení životního minima nárok na dávky nově vznikne.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby jsou stanoveny v pěti úrovních s tím, že u nezaopatřených dětí jsou odstupňovány podle jejich věku. Částky životního minima k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jsou stanoveny ve čtyřech úrovních podle počtu osob posuzovaných společně v rámci jedné domácnosti.

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana, činí měsíčně

1 750 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku
1 950 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku
2 310 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku
2 530 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku
2 400 Kč u ostatních občanů

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, činí měsíčně

2 020 Kč, jde-li o jednotlivce
2 630 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby
3 260 Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby
3 660 Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo více osob.

Současně s úpravou částek životního minima dochází i ke zvýšení příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu. Při péči o 1 osobu se příspěvek zvyšuje ze současných 5 310 Kč měsíčně na 5.400 Kč měsíčně a při péči o 2 nebo více osob z částky 9.086 Kč měsíčně na částku 9.240 Kč měsíčně.

Nařízením vlády č. 513/2005 Sb. dochází od 1. 1. 2006 k úpravě minimální mzdy na částku 7.570,- Kč měsíčně pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou.