Blansko a ptačí chřipka – především prevence

27. března 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3970×

Všechna prováděná opatření mají hlavně preventivní význam. Pokud by k nálezu došlo, šlo by v první fázi o opatření veterinární. Ta jsou už nyní poměrně přísná, aby se zabránilo šíření viru. Nákaza se nejčastěji vyskytuje u vodních a brodivých ptáků, ale mimo nich mohou být ohroženy i chovy drůbeže.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Začátkem března se konala porada starostů obcí Blanenska k této problematice. Zdůrazněno bylo hlavně, že veterinární lékař příslušné krajské veterinární správy by měl být volán ke každému úhynu jednotlivého vodního ptáka a v případě ostatních opeřenců při hromadném nálezu pěti kusů a více. Pouze v případě potřeby (např. k vylovení uhynulého kusu) jsou ke spolupráci přizvány i složky IZS, např. Hasičský záchranný sbor.

Dle výše uvedených pravidel se uhynulé kusy hlásí Krajské veterinární správě pro Jihomoravský kraj, Palackého 174, Brno, tel. 541 594 472, e-mail: kvsb@svscr.cz, kde vám také poskytnou bližší informace k prováděným veterinárním opatřením. Nález je možné nahlásit i blanenskému inspektorátu veterinární správy na číslo 516 418 144.

OCHRANNÉ ZÓNY

V případě zjištění ohniska ptačí chřipky dochází k dalšímu zpřísnění opatření, zejména vytvořením bezpečnostních zón. První zóna, tzv. ochranné pásmo, má poloměr 3 km od místa pozitivního nálezu. V této zóně nesmí být žádná drůbež držena venku a platí zákaz vývozu drůbeže a drůbežích produktů. Ve druhé zóně (pásmu dozoru), které má poloměr 10 km se provádí intenzivní sledování a vyšetřování ptáků a dochází zde k dezinfekci veškerých projíždějících vozidel.

SČÍTÁNÍ DRŮBEŽE

Na území první ochranné zóny by byla provedena urychleně (max. do 48 hodin) evidence zvířat v drobných chovech (slepic, kachen, hus, krůt, bažantů atd...). Evidenci by prováděly příslušné obecní úřady ve spolupráci s orgány veterinární správy a drobní chovatelé by v takovém případě byli povinni poskytnout svou součinnost. K tomuto účelu je připraven formulář, který se bude vyplňovat pouze v případě pozitivního nálezu v našem okolí a zařazení do první ochranné zóny. K dispozici je na odboru životního prostředí a na stránkách www.blansko.cz.

Následovala by další veterinární opatření (včetně likvidace virem zasažených chovů). Zde je třeba uvést, že drobné chovy jsou v okamžiku objevení ohniska nákazy mnohem větším rizikem jejího přenosu než velkochovy, kde byla již řada preventivních opatření přijata a kde se situace pravidelně monitoruje.

Některé příznaky onemocnění ptáků aviární influenzou:

  1. skleslost
  2. náhlý pokles snášky a tenké skořápky
  3. otok a zduření hlavy, hřebínku, lalůčků a běháků
  4. ztížené dýchání
  5. výtok z dýchacích otvorů
  6. průjem zelené barvy
  7. náhlé a zvýšené úhyny

Podrobnější informace k problematice aviární influenzy lze nalézt na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz, případně i na stránkách www.ptaci-chripka.cz.